pressmeddelande

Sverige ökar stödet till jordbävningsdrabbade Nepal

Uppdaterad: 4 maj 2015

Sida har beviljat ytterligare stöd till fler organisationer som arbetar med insatser för de många drabbade av jordbävningen i Nepal. Sidas stöd till hjälparbetet har ökat till sammanlagt 40,2 miljoner kronor.

Det är Svenska Röda Korset, Plan, Svenska Kyrkan och Action Contre le Faim som beviljats pengar för att arbeta med tillgång på mat och rent vatten, toaletter och duschar, skydd av barn men också tak över huvudet.

– Det viktigaste just nu är att säkra tillgången till sjukvård, rent vatten och nödbostäder för de många drabbade men också tillgång till mat. Det är en svår situation som Nepal och de utsatta befinner sig i och vi har ständig beredskap för att bevilja nya stöd till våra partnerorganisationer som arbetar med hjälparbetet på olika sätt, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Trots att det snart har gått en vecka sedan den kraftiga jordbävningen som drabbade flera områden i Nepal är omfattningen av behovet av stöd inte fullt klarlagd. Många byar och områden är svåra att nå, och förstörda vägar och kommunikationsutrustning har gjort det än svårare att undersöka behoven.

Klart är dock att behovet av olika typer av stöd är mycket stort, och Sida har beviljat en mängd olika stöd:

  • Unicef får 10 miljoner för insatser med vatten och sanitet, mat, skydd av barn och utbildning, precis som Svenska Kyrkan som får fem miljoner till detta arbete.
  • Svenska Röda Korset har begärt fem miljoner kronor för att genom sin systerförening i Nepal arbeta med vatten och sanitet, hälsoinsatser, tak över huvudet, kokkärl och annat.
  • Plan beviljas 2,3 miljoner kronor för utbildningsinsatser och skydd av barn.
  • Organisationen Action Contre le Faim, ACF, kommer att arbeta med stöd inom vatten, sanitet och psykosocialt stöd och har beviljats fem miljoner kronor från Sida.
  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick tidigare 13 miljoner kronor men har nu fått ytterligare 1,5 miljoner kronor till bedömnings- och koordineringsexperter till FN:s snabbinsatsstyrka UNDAC. De ska bland annat undersöka skador och koordinera stöd i den akuta situationen.
– Erfarenheter från tidigare katastrofer visar att det är mycket viktigt att koordinera alla de hjälpinsatser som kommer från olika länder, för att få ett så effektivt stöd som möjligt, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Stöden kommer ur Sidas öronmärkta pengar, en pott pengar för snabba akuta insatser som Sida avsätter varje år för humanitära partners. Tack vare detta kan Sida snabbt agera och godkänna stöd, ofta inom 24 timmar, för att hjälpen snabbt ska kunna vara på plats vid akuta situationer som exempelvis jordbävningar. Sida fortsätter att följa situationen i Nepal noga och har god beredskap för att bevilja fler organisationer stöd.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />