Skylt på gatan med texten Centre de traitement Ebola

Foto: Tony Cairns, cc

pressmeddelande

Sida stödjer insatser i Ebola-drabbade Västafrika

Uppdaterad: 28 december 2015

Ebola-epidemin håller på att ebba ut, men behoven fortsatt stora av olika insatser i de drabbade länderna i Västafrika. Överlevare är i stort behov av psykosocialt stöd och det är också nödvändigt att bygga upp system som på ett tidigt stadium varnar för sjukdomsfall och epidemier. Sida har beslutat om stöd på 35 miljoner kronor till drabbade.

Under 2014 drabbades Västafrika av det kraftigaste och allvarligaste utbrottet av virussjukdomen någonsin. När epidemin klingat av, kunde man konstatera att i de tre hårdast drabbade länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia hade mer än 11 000 människor mist livet och många fler insjuknat.

Länderna har drabbats hårt eftersom hälsosektorn redan innan virusutbrottet var svag och hade stora svårigheter att ta hand om personer med andra behov än de Ebola-drabbade. Matförsörjningen drabbades också eftersom många insjuknade, dog eller behövdes i bekämpningen av Ebola-utbrottet.

Sida tog snabba beslut när sjukdomen blev känd och under 2014 satsade Sverige mer är en halv miljard, 530 miljoner kronor, på att bekämpa det allvarliga Ebola-utbrottet. Alla länder har deklarerats fria från viruset även om enstaka fall blossat upp i länderna vid olika tillfällen.

-Det är viktigt att vi fortsätter arbetet i Västafrika nu också efter att epidemin klingat av och bidrar till att de som överlevt den svåra sjukdomen kan återvända hem och att barn som förlorat sina föräldrar eller stora delar av familjen nu hjälps in i samhället igen, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Sida har beslutat att stödja Röda Korsets arbete på plats med ytterligare 12,5  miljoner kronor för återuppbyggnaden, utöver de stöd som redan beslutats om.

I Guinea kommer arbetet att fokusera på psykosocialt stöd till överlevare och personer som direkt arbetat med utbrottet, för att ta hand om de som behöver sådant stöd som uppkommit i samband med Ebola.

I Sierra Leone ska systemet med tidiga varningssystem stärkas liksom förmågan att upptäcka nya sjukdomsfall och epidemier som drabbar samhällen. Ett program för psykosocialt stöd arbetar med att återintegrera överlevare, arbeta mot könsbaserat våld och stöd till föräldralösa barn. I ett så kallat Green Response Programme ska en kartläggning ske av Ebola-utbrottets negativa konsekvenser på miljö och samhällen.

FAO kommer med ett stöd om 12,5 miljoner att bygga upp livsmedelsförsörjningen och stödet delas lika mellan Guinea och Sierra Leone. I Sierra Leone går stödet till att bygga upp livsmedelsförsörjningen igen och att bygga upp en beredskap inför kommande kriser. I Guinea går stödet till att återuppta och expandera fiskerinäringen. I insatserna kommer man också att arbeta med jämställdhetsperspektivet.

Ett ytterligare stöd på 10 miljoner kronor öronmärks för mödra- och barnhälsovård och gratis vård till överlevare i Sierra Leone genom Läkare utan gränser.  I dag är mödradödligheten bland de högsta i världen och Ebolautbrottet har ytterligare försämrat situationen för dessa kvinnor. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />