En kvinna håller upp en poster under en protest i Sanaa, Jemen 10/02/2011

Foto: Scanpix

Pressmeddelande

Sida fortsätter att vässa sitt antikorruptionsarbete

Uppdaterad: 25 februari 2015

Under 2014 anmäldes 144 fall av misstänkta korruptionsfall inom det svenska biståndet som går via Sida, vilket är 15 fler än året innan. "Vi blir allt bättre på att upptäcka korruption, vi utreder fallen snabbare och ökar transparensen i vår hantering", säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Sida fortsätter att förbättra sitt arbete för att komma åt oegentligheter i biståndet och har under förra året upptäckt, fått in tips om och utrett fler misstankar än någonsin tidigare. För att öka transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar har Sida under 2014 börjat publicera sammanfattningar av avslutade ärenden, så kallade avslutspromemorior, på sajten Openaid.se.

– Vårt arbete mot korruption blir allt effektivare. Vi har system som underlättar för oss att upptäcka oegentligheter. 80 procent av alla fall upptäcks av våra egna handläggare, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Sida har under året arbetat aktivt med att avsluta nya och äldre utredningar i snabbare takt. Totalt har 101 utredningar slutförts eller avslutats under 2014. Sida har krävt tillbaka pengar i 26 fall under året, sammanlagt handlar det om över 25 miljoner kronor.

Flest anmälningar handlar om misstänkt brottslighet och felaktig användning av medel – 47 respektive 38 fall. Intressekonflikter, upphandlingar och interna misstankar utgör en betydligt mindre del.

Den största andelen fall avser Sidas samarbete i Afrika, vilket återspeglar att en stor del av biståndet går till den kontinenten. Flest inrapporterade fall är kopplade till insatser via civilsamhällsorganisationer. Sida har också arbetat aktivt med att förbättra uppföljningen av det stöd som sker genom multilaterala organisationer, såsom FN-organen och utvecklingsbankerna. Under året har Sida fått utökade möjligheter att ta del av information om Världsbankens korruptionsutredningar genom att en överenskommelse om informationsdelning har tecknats.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />