Flicka sitter och silar gröna linser på ett fat, bredvid en säck med linser som det står UNRWA på.

Runt 460 000 palestinska flyktingar finns kvar i Syrien. 95 procent av dem är beroende av UNRWA för att tillgodose sina behov av mat, vatten och sjukvård. En av dem är Bayan Hussein, 3, i Sahnaya, Damaskus.

Foto: Taghrid Mohammad, © 2015 UNRWA

pressmeddelande

Ökat svenskt stöd för palestinska flyktingar som drabbas av Syrienkriget

Uppdaterad: 14 september 2015

Det saknas pengar för de humanitära insatserna i och omkring Syrien. Sida har därför successivt ökat stödet under året och har i dagarna beslutat att förmedla ytterligare 10 miljoner kronor genom FN-organet UNRWA för palestinska flyktingar i Syrien, och för dem som tvingats fly till grannländerna.

-Det är vårt ansvar att hjälpa de drabbade, men krisen kan inte lösas med humanitära medel. Det krävs politiska lösningar, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Sidas totala humanitära stöd för Syrienkrisen uppgår till 270 miljoner kronor hittills i år och kanaliseras genom FN-organisationer, Internationella Röda kors- och röda halvmånerörelsen och enskilda organisationer. Cirka 60 procent av stödet ges till insatser inne i Syrien, som är det största enskilda mottagarlandet av Sidas humanitära bistånd.

-Konflikten i Syrien har skapat en extremt svår humanitär situation inne i landet och vår tids största flyktingkris, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka.

Hittills har cirka fyra miljoner flytt till Syriens grannländer, och bördan för värdsamhällena är stor.Behoven ökar konstant och närmare nio miljoner människor beräknas ha flytt sina hem till andra delar av Syrien. Förutom säkerhetshoten och ökande våldet, inte minst mot kvinnor och flickor, är tillgången till grundläggande tjänster som sjukvård, utbildning och vatten allt mer begränsad.

En av de stora utmaningarna för det humanitära biståndet är att mer än fem miljoner människor befinner sig i områden där tillträdet för hjälporganisationer är mycket begränsat.

-För att hjälpen ska nå de mest behövande krävs att parterna i konflikten respekterar internationell humanitär rätt, garanterar skydd av civilbefolkningen och ger tillträde till hjälporganisationer på plats, säger Charlotte Petri Gornitzka.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />