Pressmeddelande

Ökat svenskt humanitärt stöd till Jemen

Uppdaterad: 8 juli 2015

Trenden med ökande humanitära behov fortsätter runt om i världen. Bara i Jemen är mer än halva befolkningen nu i stort behov av humanitärt stöd, samtidigt som relativt få biståndsaktörer har möjlighet att arbeta på grund av den väpnade konflikten. 

Biståndsmyndigheten Sida fördelar nu ytterligare 240 miljoner kronor för humanitärt bistånd. Mest stöd går till Syrienkrisen följt av Jemen, men också till Ukraina och Irak där det finns akuta skyddsbehov. Stödet går också till andra länder med matosäkerhet och stora humanitära behov.

Läget i Jemen är väldigt allvarligt där 21 miljoner människor, mer än halva befolkningen, är i behov av humanitärt stöd. Situationen har dessutom förvärrats av den eskalerande konflikten, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Det råder en utbredd matosäkerhet i Jemen och 1,6 miljoner människor, varav 850 000 barn under 5 år, lider av akut undernäring. Under förra året förvärrades den redan svåra humanitära situationen då den politiska krisen utvecklades till en väpnad konflikt.

Stödet till Jemen går genom FN och organisationer som finns på plats för att erbjuda bland annat skydd för barn, grundläggande hälsoinsatser, matbistånd samt rent vatten och sanitet.

I början på året fördelade Sida cirka 1 690 miljoner, vilket motsvarar 60 procent av Sidas humanitära anslag, till sjutton större kriser. Sida gör nu en fördelning av ytterligare 240 miljoner kronor till organisationer som utför insatser i länder med stora humanitära behov.

Det är inte bara i Jemen som behoven är stora. Under de senaste tio åren, sedan 2005, har de humanitära behoven i världen trefaldigats, säger Ewa Werner Dahlin, avdelningschef med ansvar för bland annat det humanitära biståndet.

Den globala trenden med ökade humanitära behov fortsätter under 2015. Vid halvårsskiftet uppgick kostnaden för att täcka de humanitära behoven enligt FN till 18,8 miljarder dollar, vilket är den högst siffran någonsin för så kallade humanitära appeller. Närmare 60 procent av de humanitära behoven finns i Irak, Syrien, Centralafrikanska Republiken och Sydsudan, alltså stora och långvariga kriser.

Genom fördelningsbeslutet har Sida också fyllt på budgeten för akuta insatser och som möjliggör att man inom 24 timmar kan ge stöd till hastigt uppkomna kriser och naturkatastrofer. Hittills i år har Sida gett stöd till sådana insatser till exempel vid jordbävningen i Nepal, till Burundi där politisk instabilitet lett till flyktingströmmar, och till Vanuatu efter cyklonen Pam.

På ett år bidrar det svenska humanitära biståndet exempelvis till att 2,1 miljoner krisdrabbade människor får tillgång till rent vatten och 2,2 miljoner människor får grundläggande förnödenheter som exempelvis filtar eller hygienartiklar. Fler exempel på vad biståndet bidrar till hittar du i Sidas humanitära biståndsbarometer. 

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på tel. 08-698 55 55 eller press@sida.se

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />