Pressmeddelande

Sverige fortsätter stödja insatser för drabbade i Nepal

Uppdaterad: 13 maj 2015

I det jordbävningsdrabbade Nepal är behoven fortsatt mycket stora vad gäller mat, rent vatten och tak över huvudet. Sida har nu beviljat ännu fler stöd till bland annat FN-helikoptrar som ska flyga ut mat och andra förnödenheter till svåråtkomliga områden på landsbygden sedan vägar förstörts. Sveriges stöd till insatser i Nepal är nu på sammanlagt 77,9 miljoner kronor.

-        Det har varit mycket stora problem med att nå drabbade i områden som ligger långt från Katmandu, och därför är vårt stöd till FN-helikoptrarna som kan distribuera ut mat, vatten, tält och andra förnödenheter mycket viktigt, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Nepal har nu inom loppet av några veckor drabbats av två stora jordskalv, den 25 april och i går tisdag den  12 maj som fått förödande konsekvenser för en stor del av befolkningen. Ett stort antal människor har mist livet och ännu fler skadats. Många bostäder har fallit samman och infrastruktur skadats svårt.

Enligt FN:s begäran om stöd till de åtta miljoner jordbävningsdrabbade är det allra viktigaste nu rent vatten och sanitet, tillgången på mat, tak över huvudet, tillgång till mediciner och skydd för den mest utsatta befolkningen.

Sida har, förutom 10 miljoner till FN-organet UNHAS för helikoptrar som gör det möjligt att få fram hjälp till framför allt människor på landsbygden, beviljat pengar till fler organisationer som arbetar i Nepal:

Rädda Barnen beviljas nära 2 miljoner för att ge stöd till barn och skapa tio barnvänliga områden i Gorkha och Sidhupalchok. Oxfam får 4,7 miljoner för att minska riskerna för matbrist och inkomstosäkerhet. FN-organet OCHA får ett stöd till en civil-militär koordinator, MSB/UNP beviljas stöd till en informationsexpert med fokus på tidig återuppbyggnad och Unicef får stöd för att bland annat rapportera och sprida information om vatten- och sanitetsfrågor i Katmandu.

Sedan tidigare har bland andra Svenska Röda Korset, Plan, Svenska Kyrkan, Action Contre le Faim, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Unicef och FN:s snabbinsatsstyrka UNDAC fått stöd för olika insatser.

Stöden kommer ur Sidas öronmärkta pengar, en pott pengar för snabba akuta insatser som Sida avsätter varje år för humanitära partners. Tack vare detta kan Sida snabbt agera och godkänna stöd, ofta inom 24 timmar, för att hjälpen snabbt ska kunna vara på plats vid akuta situationer som exempelvis jordbävningar. Sida fortsätter att följa situationen i Nepal noga och har god beredskap för att bevilja fler stöd till sina samarbetspartners.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />