Pressmeddelande

Sida deltar i FN:s finansieringskonferens 13-16 juli

Uppdaterad: 10 juli 2015

Nästa vecka deltar Sida i FN-konferensen kring utvecklingsfinansiering, Financing for Development (FfD,) i den etiopiska huvudstaden Addis Abeba. Det är den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering och den äger rum mellan 13 och 16 juli 2015. 

Vid konferensen kommer politiska representanter anta ett internationellt avtal som fastställer hur man gemensamt ska finansiera arbetet med att nå FN:s nya globala utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG). De nya målen ersätter FN:s nuvarande millenniemål och ett mål är till exempel att helt utrota extrem fattigdom till år 2030. 

Beräkningar som FN har gjort visar att den ambitiösa utvecklingsagendan kräver uppemot 30 gånger så mycket pengar som idag ges i bistånd i världen. Därför är det nödvändigt att identifiera andra finansieringskällor – och samordna dessa.

-        Biståndet är och kommer att vara fortsatt mycket viktigt, inte minst i länder med väldigt svag ekonomi och i konfliktländer, men privat kapital och länders egna offentliga finanser blir allt viktigare för en hållbar utveckling, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som ingår i den svenska delegationen i Addis Abeba.

Vid konferensen kommer Sverige att representeras av statsminister Stefan Löfven, finansmarknadsminister Per Bolund och biståndsminister Isabella Lövin. Från Sida deltar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, chefen för Afrika-avdelningen Torbjörn Petersson och chefekonom Annika Sundén.

De frågor som den svenska delegationen särskilt lyfter är:

  • Jämställdhet; såväl en rättighet som ett fundament för en stabil och hållbar utveckling
  • Skatter; inhemska resurser behöver mobiliseras i form av bla bättre skatteuppbörd
  • Miljö; grön ekonomi är en förutsättning för fattigdomsminskning  
  • Sviktande stater; biståndet har en avgörande roll för de fattigaste länderna och för sviktande stater (fragile states)

I Addis Abeba kommer Sida bland annat att ge exempel på biståndets betydelse för att bygga upp de institutioner och samhällsfunktioner som skapar förutsättningar för investeringar.

Sida kommer också att visa exempel på sitt arbete med innovativa lösningar för att kanalisera kapital till de stora investeringar som behövs i Afrika, och för att stimulera hållbara investeringar i bland annat förnyelsebar energi. Ett av de exempel som Sida och Sverige vill att andra ska lära av är hur vi kombinerar gåvobistånd med garantier för att möjliggöra fler investeringar i förnyelsebar energi och energieffektivisering i länder som Tanzania, Moçambique och Zambia. Sverige var tidigt ute med olika former av flexibla garantinstrument. Det Sida-finansierade programmet Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) syftar till detta.

Tillsammans med IFC (som är en del av Världsbanken) arbetar Sida på nya modeller för hur pensionskapital i högre utsträckning ska kunna bidra till global utveckling. Ett större initiativ med internationella samarbetspartner för att öka investeringar i hållbar infrastruktur kommer att presenteras.

För att få med näringslivet som en partner i utvecklingsagendan ordnar FN ett särskilt Business Forum. Bland deltagarna där finns flera av de svenska företag som ingår i Sidas nätverk Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD).

För att följa vad som händer på konferensen rekommenderar vi dessa källor:
Webb: www.un.org/esa/ffd
Twitter: @undp @sida, samt hashtag: #FFD3

Mer bakgrund finns här:
Satsning för att få med näringslivet när nya utvecklingsmål ska finansieras

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på tel. 08-698 55 55 eller press@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />