pressmeddelande

30 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

Uppdaterad: 21 juni 2015

Västerås och Jinan i Kina ska utveckla former för medborgardialog tillsammans, Västerbottens landsting ska arbeta för rättvis tillgång till vård för människor på landsbygden tillsammans med Gunungkidul i Indonesien och Piteå kommer tillsammans med Chinsali i Zambia att stärka kvinnors delaktighet i utvecklingen av den lokala demokratin. 30 nya projekt får stöd inom det kommunala partnerskapsprogrammet, som finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

19 svenska parter får nytt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati i 14 av Sveriges samarbetsländer. Det övergripande målet för alla projekt handlar om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom. Lokal ekonomisk utveckling, lokalt styre och tekniska tjänster är några av de vanligare områdena. Kina och Sydafrika är de länder som får flest samarbeten denna gång.

– Att utveckla demokrati på lokal nivå är mycket viktigt eftersom det ofta är där man tar beslut och kan se konkreta resultat som rör den egna vardagen. Att få information och kunna påverka ger även förutsättningar för att kunna utkräva ansvar av politiker och andra makthavare, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Flera samarbeten handlar om medborgardialog

Bland ansökningarna den här omgången syns en fortsatt trend för samarbeten som vill utveckla metoder för medborgardialog och att ta särskild hänsyn till utsatta grupper i samhället. Att de ansökande parterna blir allt bättre på att göra jämställdhetsanalyser är också utmärkande för vårens ansökningar.

– Det lokala samhället får en allt mer avgörande betydelse för en hållbar utveckling, därför har kommuner, landsting och regioner all anledning att engagera sig internationellt. När människors förtroende för sin kommun ökar, ökar också delaktighet och möjlighet att påverka sina levnadsvillkor, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Stöd på mellan 300 000 och 500 000 kronor

Projekten är resultatinriktade samarbeten på lokal nivå och en del av svenskt utvecklingssamarbete. Bidragen ligger på 300 000 till 500 000 kronor per år och projekten pågår mellan ett och tre år. Flera samarbeten fortsätter i nya projekt och kommunerna och landstingen kan på så sätt arbeta tillsammans ännu längre. Långsiktighet är viktigt i ömsesidiga samarbeten som handlar utveckling av kapacitet hos båda parter.

Följande kommuner, landsting och regioner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Borlänge, Halmstad, Hylte, Karlskrona, Lidingö, Malmö, Mölndal, Piteå, Robertsfors, Sandviken, Tyresö, Umeå, Västerås, och Växjö samt Västerbottens Landsting och region Kronoberg, region Västerbotten och region Gotland. Läs mer om de olika projekten på: www.icld.se

Kommunala partnerskapsprogram söks av svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela kunskap och erfarenheter för att stödja lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer. Redan nu deltar över 70 svenska kommuner i mer än 130 samarbeten.

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller info@icld.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />