pressmeddelande

Svenskarnas biståndsvilja rekordhög

Uppdaterad: 23 december 2014

Inte sedan 80-talet har så många svenskar sagt sig vilja behålla eller öka biståndet till andra länder. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga undersökning.

- Flera pågående kriser och många människor på flykt bidrar säkert till att de flesta inser att Sverige har en viktig roll i det internationella samarbetet, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Två av tre svenskar, 66 procent, säger sig vilja behålla biståndet på nuvarande nivå, eller öka det ytterligare, medan bara 16 procent säger sig vilja minska det. 18 procent svarade "vet ej" på frågan om inställningen till biståndet.

Men det är inte för att man tror att allt blir värre som svenskarna vill ha ett fortsatt generöst bistånd. För en annan trend i undersökningen är att världsbilden fortsätter att bli mer uppdaterad hos den svenska allmänheten.

- Svenskarnas bild av utvecklingen i fattiga länder börjar nyanseras, och allt fler har uppfattat den enormt snabba sociala utvecklingen i länder som Bangladesh, Vietnam och Tanzania, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Gruppen svenskar som ser att världen blir bättre har fördubblats under den senaste 10-årsperioden. 2004 höll 19 procent med om påståendet att "levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren". 2014 håller 39 procent med.
Årets undersökning visar också att förtroendet för att biståndet genomförs effektivt ökar. Aldrig tidigare har så höga betyg delats ut till FN, Sida och EU, och även för ideella organisationer är det snudd på rekord.

- Att folk känner förtroende för att vi och andra inom biståndet är effektiva är förstås viktigt, så vi är glada för det här kvittot, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Detta är den tredje mätningen i rad med genomgående ökande betyg och för första gången får alla ett betyg över tre på en femgradig skala. Sverige kanaliserar statligt bistånd främst genom FN-systemet, Sida, EU och svenska organisationer i det civila samhället.

- Vi har arbetat målmedvetet i flera år för ökad öppenhet och tydlighet med de resultat vi bidrar till, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Vägarna ut ur fattigdom kan vara många, men svenskarna anser att det är utbildning och fred som är de allra viktigaste. Därefter nämner svenskarna hälso- och sjukvård och demokrati som viktiga framgångsfaktorer.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd. Undersökningen gjordes i oktober och november i år.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på telefon 08-698 5555 eller mejla press@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />