Afghanska skolflickor

Skolflickor i Afghanistan. Sidas utökade stöd till Afghanistan kommer bland annat att användas för att förbättra lärarnas utbildningsnivå och utbildningens kvalitet.

Foto: Lotta Westerberg/Sida

pressmeddelande

Stort svenskt bistånd till återuppbyggnad i Afghanistan

Uppdaterad: 22 december 2014

Sverige fortsätter ge omfattande bistånd till Afghanistan och en betydande del går till utbildning för flickor och kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen. Sida har nyligen beslutat att Sverige ska ge ytterligare 245 miljoner kronor till den viktigaste afghanska biståndsfonden ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund.

- Många länder minskar både sitt militära och civila stöd så det är extra viktigt att vi har ett långsiktigt engagemang och bidrar till fortsatta utvecklingsresultat för människor i Afghanistan, säger Charlotte Petri Gornitzka.

En del av det nya stödet går till utbildningsprogrammet EQUIP (Second Education Quality Program) och då särskilt till skolgång för de omkring 4,6 miljoner afghanska barn som ännu inte går i skolan. Många av dessa är nomader, barn med funktionshinder och internflyktingar. Stödet går också till att förbättra lärarnas utbildningsnivå och utbildningens kvalitet.

Sedan 2002 har 180 000 lärare utbildats och 930 skolor byggts har antalet barn som går i skolan ökat från mindre än en miljon till omkring 8,5 miljoner. För flickor har siffran ökat från 190 000 till 2,9 miljoner under samma period. har utbildats och 11 0000 byar har etablerat skolråd. Totalt har 930 skolor byggts.

En annan del av stödet går till att förstärka kvinnors aktiva roll i de byråd som finns runtom i landet, så kallade Community Development Councils (lokala utvecklingsråd). De här råden är en viktig komponent i den lokala förvaltningen och utvecklar landets lokala demokrati och samhällsservice genom programmet NSP (National Solidarity Program).

Genom råden har över 77 000 projekt genomförts sedan 2002 och 22 miljoner afghaner har fått förbättrad tillgång till exempelvis bevattning, elektricitet och vägar. Det finns över 40 000 sådana byråd i landet.

- På lång sikt är det helt avgörande att stärka flickors möjligheter och bidra till att förändra kvinnors roll i samhället. Skolan och byråden är två av de platser där vi kan stödja en sådan förändring, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Båda programmen finansieras genom Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, en fond som etablerades 2002 och administreras av Världsbanken. Genom fonden har många länder, där Sverige är nionde största givaren efter länder som USA, Storbritannien, Kanada och Tyskland, gett stöd till det omfattande återuppbyggnadsarbete som pågått i Afghanistan efter årtionden av krig och konflikt.
Fonden spelar en central roll i landets utveckling genom en mycket omfattande finansiering av såväl statens löpande kostnader som en stor portfölj av utvecklingsinsatser.


För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se
Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />