Pressmeddelande

Stöd till den ryska hbtq-rörelsen

Uppdaterad: 23 juni 2015

Inför OS i den ryska staden Sotji som nu drar i gång har den internationella kritiken varit hård mot den ryska lagen om förbud mot ”propaganda” för homosexuella. Stödet från Sverige och Sida har lett till små, men viktiga steg framåt för den ryska hbtq-rörelsen.

I juni 2013 röstades lagen som förbjuder ”homosexuell propaganda” som riktas mot underåriga igenom i den ryska duman. Lagen har lett till debatter, protester och manifestationer och den internationella kritiken är fortsatt massiv. Enligt Human Rights Watch är förföljelserna av hbtq-personer i Ryssland både utbredda och systematiska.

En av det svenska biståndets prioriteringar gäller demokrati och mänskliga rättigheter.  Idag stöder Sverige och Sida aktörer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland, främst i de nordvästra delarna av landet och norra Kaukasus. Sammanlagt handlade det om 34 miljoner kronor under 2012. Målet med det svenska stödet i Ryssland är att landet utvecklas till en modern och demokratisk stat - något som ligger i såväl vårt som övriga Europas intresse.

Sida arbetar bland annat för att stärka den ryska hbtq-rörelsen genom att stödja aktörer som arbetar för dessa frågor. Stödet har bland annat bidragit till små, men viktiga, steg framåt. Sida stödjer för närvarande flera projekt som riktar sig mot hbtq-rörelsen främst i nordvästra Ryssland. Dessa projekt riktar in sig på att lyfta frågan kring hbtq-personers rättigheter, kapacitetsbyggande och att skapa nätverk inom rörelsen. Stödet riktas också mot att mobilisera det civila samhället kring demokrati- och värdegrundsfrågor.

Resultat för just hbtq-samarbetet är:

  • 4 000 personer besökte den ryska queerfestivalen 2012
  • Ca 80 % av den tillfrågade festivalpubliken stödde påståendet att en festival kan hjälpa till att bryta med stereotypa uppfattningar och en negativ attityd gentemot hbtq-personer.
  • Hbtq-organisationer, som traditionellt varit frikopplade från den övriga MR-rörelsen i Ryssland, har nu för första gången fått stöd och skydd från andra MR-organisationer i Ryssland, exempelvis genom att hbtq-organisationer inbjudits att delta vid olika typer av demonstrationer. En tidning distribuerats, där hbtq-personer ges möjlighet att fritt uttrycka sig via poesi och prosa.
  • Ett hotline-system för hbtq-personer har också upprättats och används i norra Kaukasus där det finns behov av psykologiskt och rättsligt stöd.
  • Hbtq-organisationer har vunnit starkare stöd genom att fler volontärer anslutit sig till dessa organisationer i nordvästra Ryssland, och ”alternativ information” finns nu tillgänglig för hbtq-personer i norra Kaukasus.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />