Pressmeddelande

Utökat svenskt stöd till barns utbildning

Uppdaterad: 16 december 2014

Att gå i skola och få en bra utbildning är viktigt för både barnen själva men också för länders utveckling. Sida ökar nu kraftigt sitt stöd med 570 miljoner kronor till barns rätt till utbildning genom att stödja och påverka världens största partnerskap för utbildning. En viktig prioritet är att flickor får samma möjlighet som pojkar att gå i skola.

Att få gå i skolan och få en utbildning som leder till jobb och förbättrade livschanser är vad många tar för givet. Men så ser situationen inte ut i dag även om allt fler barn nu går i skolan: år 2000 gick 99,8 miljoner av världens barn inte i skolan, enligt Unesco, men 2012 var den siffran nere i 58 miljoner så idag får fler barn chansen att gå i skolan. Nära hälften av dessa barn (30 miljoner) bor i Afrika söder om Sahara. I Asien har utvecklingen gått bättre. År 2000 var det 34 miljoner barn som inte gick i skolan, idag "bara" 10 miljoner.

- Vi har kommit långt vad gäller utbildning, de kommande tio åren har vi målet att nå alla barn – även om skolgång är under hot i vissa länder, det ser vi ju ett färskt exempel på med det förfärliga dådet då både elever och personal dödats och skadats i en skola i Peshawar i Pakistan i dag, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.  Därför känns det extra angeläget att fortsätta med, och dessutom stärka och öka stödet till barns rätt till utbildning.

Anledningarna till att inte alla barn får gå i skola är många, som fattigdom eller socialt utanförskap. Barn med funktionshinder, från minoritetsgrupper eller andra utsatta barn har inte alls samma möjligheter att gå i skolan som andra barn. I andra fall har krig och konflikt gjort det omöjligt för barn att kunna gå i skola. I många fall är det en extra utmaning att vara flicka, majoriteten av de nära 60 miljoner barn som fortfarande står utanför utbildningssystemen är flickor.

Biståndsmyndigheten Sida och Sverige ökar nu kraftigt stödet till Global Partnership for Education (GPE) med 570 miljoner kronor.

GPE är ett globalt partnerskap som arbetar med att stärka barns rätt till utbildning och består av regeringar från över 65 utvecklingsländer, FN-organ, globala och regionala utvecklingsbanker, ett 20-tal bilaterala givare, privata stiftelser, lärarorganisationer liksom civilsamhällsorganisationer från både Nord och Syd.

Ett av GPEs medlemsländer är Pakistan som blev medlem 2012. I juni 2014 beviljades från GPE totalt 100 miljoner USD som ska gå till två provinser i södra och sydvästra Pakistan – 34 miljoner USD till Balochistan och 66 miljoner USD till Sindh. Pengarna kommer att förmedlas via Världsbanken lokalt. . I Pakistan är det 5,4 miljoner barn som inte går i skolan år 2012.

GPEs huvudsakliga verksamhet syftar till att kanalisera resurser till att stärka utbildningssystemen i länder där flertalet av de barn som inte har tillgång till skolgång bor. En viktig prioritet är att se till så att flickor får samma möjlighet som pojkar att gå i skolan eftersom majoriteten av de nära 60 miljoner barn som fortfarande står utanför utbildningssystemen är flickor. Särskilt gäller detta flickors deltagande i skolgång på högstadie- och gymnasienivå, samt högskola och universitet, där ojämlikheterna är ännu större. GPE försöker också påverka samarbetsländerna att förbättra kvaliteten i undervisningen eftersom skolklasserna ofta är för stora med okvalificerade och underbetalda lärare. Under senare år har tyngdpunkten legat på att effektivt kunna stödja utbildningen av barn i länder som är drabbade av konflikter.

Sida har sedan tio år tillbaka stött GPE som finansieras via en givargemensam fond. Förra året utbetalade fonden dryga 3 miljarder kronor till totalt 52 länder, varav 2/3 utgörs av länder i Afrika söder om Sahara.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

 

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />