Pressmeddelande

Tjugo år efter folkmordet satsar Sida 335 miljoner på forskningsmiljöer i Rwanda

Uppdaterad: 10 juli 2014

Sverige har haft utvecklingssamarbete med Rwanda sedan folkmordet och bistår i nuläget med drygt 200 miljoner kronor per år. Ett av de mest framgångsrika programmen är det omfattande universitetssamarbete som inleddes 2003. Sida beslutade idag om ett bidrag på 335 miljoner kronor till ett nytt femårigt samarbete inom detta område.

Tjugo år efter det folkmord som slog Rwanda i spillror är landet, med en årlig BNP-tillväxt på cirka 8 %, ett av Afrikas lejon. Tillväxten som bland annat förklaras med att Rwanda har låg korruption och företagsvänlig lagstiftning bidrog till att lyfta en miljon människor ur fattigdom mellan 2006 och 2011.

Syftet med forskningsstödet är att stödja Rwandas utveckling av samhällsnyttig forskning och innovation, och genomförs i samverkan mellan svenska och rwandiska universitet.

-       Vårt stöd har som mål att ta fram och implementera vetenskapligt grundad kunskap som bidrar till Rwandas utveckling. Inte mindre än 15 svenska universitet och högskolor kommer att vara involverade, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Svenska och rwandiska universitet i samarbete erbjuder masters- och forskarutbildning för rwandiska studenter, och stödjer Rwandas statliga universitet att utveckla forskningsmiljöer och egna forskarutbildningar i 16 ämnesdiscipliner.

Totalt har 23 doktorander sedan samarbetet inleddes avlagt doktorsexamen i Sverige. 25 studenter får nu möjlighet att fortsätta sina forskarstudier och ytterligare 49 doktorander kommer att antas 2014/2015.Forskarutbildningen sker inom de områden Rwanda prioriterar, exempelvis hälsa, freds- och konfliktskunskap, och informations- och kommunikationsteknologi.

För intervjuer eller mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller ring 08-698 55 55.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />