Pressmeddelande

Ökat svenskt stöd mot ebolaepidemin

Uppdaterad: 1 december 2014

Antalet nysmittade av ebolaviruset i Liberia är färre än tidigare, men fortsatta ansträngningar är nödvändiga för att få stopp på epidemin. Sverige ger nu, genom biståndsmyndigheten Sida, ett utökat stöd på 230 miljoner kronor till Unicef, UNMEER via FN:s fond för ebolainsatser och världshälsoorganisationen för att bekämpa virusutbrottet i hela Västafrika.

– Även om antalet nysmittade rapporteras vara färre i Liberia, är det för tidigt att slå sig till ro, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Det första fallet i det aktuella ebolautbrottet diagnosticerades för cirka åtta månader sedan men kampen mot ebolaviruset är långt ifrån över. Enligt den senaste statistiken från WHO från den 26 november har nästan 5 700 personer avlidit i ebola, och nära 16 000 fall har dokumenterats. Värst drabbat är Guinea, Sierra Leone och Liberia och viruset har nu också spridit sig till Mali.

– Arbetet fortsätter enligt metoden "stop and treat", som innebär att vårda de som insjuknat men också att stoppa smittan genom informationskampanjer och beredskapsplaner för ebola i grannländer som Mali dit nu smittan tyvärr nått, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Stödet används också för att säkerställa att utrustning finns i lager och till det viktiga arbetet med att mobilisera och nå ut med budskap till allmänheten både om hur man skyddar sig mot smitta och om hur man ska hantera sjuka och avlidna.

– Arbetet med att se till att hur man undviker smitta är en viktig orsak till att smittspridningen hejdats. Det handlar om att vara mycket noga med hygienen, att undvika att komma i kontakt med smittade och att ändra beteendet när döda tas om hand och begravs. Fler människor nås nu av budskapen som räddar liv, säger Charlotte Petri Gornitzka.

I september i år kom FN:s appell för insatser mot ebolaepidemin som visade på ett behov av drygt 7 miljarder kronor för att motarbeta epidemin. Insatserna i de drabbade länder som sedan tidigare haft ett svagt sjukvårdssystem är mycket resurskrävande och nu behövs mer pengar. Appellen har därför reviderats till cirka 11 miljarder kronor.

Av de nya stöden från Sida går 100 miljoner kronor till FNs fond för ebola-insatser i regionen, samt 90 miljoner kronor till FN:s barnfond Unicef som är en nyckelaktör för insatserna mot ebola. Resterande 40 miljoner kronor går till WHO. Stöden ska användas för insatser i regionen, inklusive Mali.

Sveriges sammanlagda stöd i kampen mot ebolautbrottet är nu 560 miljoner kronor.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />