Pressmeddelande

Sverige ökar stödet till Irakflyktingar

Uppdaterad: 4 juli 2014

Våldet i Irak har sedan början av juni eskalerat kraftigt och många människor har lämnat sina hem för att söka trygghet. Sida har de senaste veckorna ökat det svenska stödet till flyktingar med ytterligare fem miljoner.

Situationen med allt fler internflyktingar i Irak fortsätter att förvärras, och irakier i mycket stort antal lämnar sina hem i framförallt Ninewa, Diyala, Anbar och Salah ad-Din-provinserna. Sedan regeringen förlorade kontrollen över Mosul i juni har uppskattningsvis en halv miljon människor flytt. En stor del av dessa har tagit sig till den kurdiska regionen, och resten till olika delar av landet. Sammanlagt har över en miljon irakier blivit internflyktingar sedan början av året.

- Den snabba försämringen av läget överraskade många som tvingades ta snabba beslut om att fly från sina hem. Behoven som störst vad gäller tillfälliga bostäder och mat. Det finns också stora behov inom hälsa, vatten och sanitet samt humanitärt skydd, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.
På plats i Erbil finns sedan två veckor tillbaka Eidi Genfors, biståndsråd på svenska ambassaden i Bagdad:

- Flyktingsituationen är oerhört komplicerad och svårbedömd men klart är att snabba insatser krävs. Till en början klarar sig många på egna besparingar eller tas om hand av människor dit de kommer. De stora behoven uppstår när sådana resurser ebbar ut, och det kan vara ganska snart så läget är akut. Insatser behövs också för de som inte har egna resurser att ta av.
Som ett första steg har Sida och partnerorganisationer betalat ut ett stöd genom att aktivera mekanismen för att snabbt agera vid humanitära kriser – Rapid Response Mechanism.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) använder 1,2 miljoner kronor i Sida-medel för att sända tre medarbetare till Erbil för att etablera FNs kontor för samordning av humanitärt stöd. Därtill använder MSB en halv miljon kronor för en ingenjör för att stöda FN:s livsmedelsorganisation WFP:s byggprojekt i flyktingläger.

Rädda Barnen tilldelas 1,4 miljoner för att dela ut livsmedel och till psykosocialt stöd för flyktingbarn.

Action Contre la Faim använder 2 miljoner för livsmedel, psykosocialt stöd samt säkerställa tillgång till vatten och sanitet för flyktingar.

Sida följer situationen noga och ser över möjligheter till större stöd. Krisen förvärras dag för dag och förutses bli långvarig, och därför planerar Sida också för något mer långsiktiga humanitära insatser.

Vid hastigt uppkomna kriser innebär de internationella organisationernas kärnbudgetar en första viktig resurs för snabba insatser. Sverige ger en del av sitt bistånd i så kallat kärnstöd, vilket innebär att vi ger ett långsiktigt, oöronmärkt stöd till internationella organisationer för att bygga upp en verksamhet som snabbt kan agera, till exempel som nu i Irak.

Utvecklingsbiståndet till Irak fasas ut under nästa år enligt ett tidigare regeringsbeslut, men Sverige har sedan tidigare ett omfattande humanitärt stöd till landet. Det humanitära stödet påverkas inte av regeringsbeslutet om utfasning.

Tidigare i år, innan den senaste upptrappningen av våldsamheter beslutade Sida om stöd på 31 miljoner kronor till humanitära insatser via Internationella rödakorskommittén, Svenska Röda Korset, och Norska Flyktingrådet. Sverige ger också stöd till Syrien-flyktingar i Irak.

För ytterligare information, ring Sidas presstjänst, tel 08-698 55 55 eller maila press@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />