Internationella kvinnodagen i Egypten

Kvinnor i Egypten demonstrerar på Internationella Kvinnodagen.

Foto: CC Al Jazeera English

pressmeddelande

Nytt svenskt stöd till kamp mot könsrelaterat våld i Mellanöstern och Nordafrika

Uppdaterad: 25 november 2014

Forskningen och kunskapen om våld mot kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika är bristfällig, trots att undersökningar tyder på en allvarlig situation. Idag, på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, kan Sida berätta om ett nytt stöd till en kraftsamling för kvinnors rättigheter i regionen, med fokus på bland annat könsrelaterat våld. FN-organet UN Women och dess regionala program får drygt 86 miljoner kronor.

Sidas nya stöd går till ett omfattande program för kvinnors rättigheter och jämställdhet 2015-2017 i Mellanöstern och Nordafrika och genomförs av UN Women. En del av programmet fokuserar på våld mot kvinnor.

– Satsningen gör Sverige till en av de absolut största givarna till kvinnors rättigheter och jämställdhet i regionen. Det handlar dels om stöd till samarbeten, forskning och påverkansarbete på regional nivå, dels om stora stöd till organisationer och rörelser som jobbar för stärkande av kvinnor och jämställdhet i Egypten, Libyen, Palestina och Marocko, säger Ewa Werner Dahlin, avdelningschef på Sida.

Enskilda rapporter från Mellanöstern och Nordafrika tyder på att våld i hemmet, inklusive psykiskt våld, är vanligt förekommande, liksom tvångsäktenskap och fysiska och sexuella övergrepp. I Marocko visar en studie från 2009 att över 60 procent av kvinnorna blivit utsatta för våld det senaste året.

– De förhoppningar som fanns hos många kvinnor i samband med den arabiska våren har kommit på skam. Arabiska kvinnors politiska och ekonomiska deltagande är fortfarande bland de lägsta i världen. Könsbaserat våld och sexuella trakasserier är fortsatt stora problem. Utsattheten kvarstår, säger Jon Hedenström, Sidas handläggare i Kairo.

Människorättsorganisationer vittnar om nya former av våld mot kvinnor i det offentliga rummet, till exempel genom att kvinnor attackeras när de deltar i politiska protester eller sammankomster.

– Dessa systematiska metoder för våld kan ses som försök att hålla kvinnorna utanför den offentliga sfären och bidrar till redan existerande ojämlikheter, säger Jon Hedenström.

Programmet inriktar sig bland annat på att öka kunskapen om jämställdhetsfrågor i regionen, genom forskning, metodstöd och policyutveckling. Men också om att stärka organisationer i civilsamhället och ge dessa möjligheter att utveckla och bedriva sin verksamhet. Även om utvecklingen går långsamt på flera områden – och förvärras i vissa länder – så finns det även positiva förändringar i regionen.

– Kvinnor och män diskuterar i ökad utsträckning frågor som tidigare var tabubelagda, människor engagerar sig i organisationer och på vissa platser förbättras lagstiftning och politiska beslut. Det finns en hel del hopp, engagemang och progressiva initiativ – trots den svåra situationen, säger Jon Hedenström.

Männens roll i jämställdhetsarbetet är ett särskilt fokusområde i det nya programmet

– Jämställdhet omfattar alla människor och är inte enbart en kvinnofråga. Därför är det särskilt värdefullt att programmet fokuserar på män och pojkar i jämställdhetsarbetet och hur de påverkas av bristande jämställdhet. Detta kommer att lyftas fram för att även prägla politisk dialog, beslutsfattande och övrigt utvecklingssamarbete i regionen, säger Ewa Werner Dahlin.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />