Nytt svenskt stöd till bostadslösa familjer efter Gazakriget

Uppdaterad: 3 december 2014

Under Gazakriget i somras förstördes minst 100 000 bostäder och mer än en halv miljon människor tvingades fly från sina hem. En viktig del av biståndet handlar nu om att röja bort förstörda byggnader, reparera och bygga nytt. Sida har beslutat om ett stöd på nästan 26 miljoner kronor som ska ge över 1 400 palestinska familjer möjligheten till ett drägligt boende medan återuppbyggnaden pågår.

Hemlösa palestinska familjer har sedan bombningarna bott i skolor eller andra tillfälliga bostäder. I dagarna beslutades att Sverige kommer att stödja över 1 400 familjer genom ett bidrag på sammanlagt 25,9 miljoner kronor. Programmet är tvåårigt och det svenska stödet täcker de första sex månaderna.

Det handlar om kontantstöd till utsatta familjer som fått sina bostäder totalförstörda, så att de själva kan hyra tillfälliga boenden. Stödet går genom FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA och insatsen leds av palestinska myndigheter. (Ministry of Housing and Public Works och Ministry of Social Affairs).

– Att gå in med kontantstöd ger dubbel effekt. Det ger människor möjlighet att själva välja den bästa lösningen för just dem och det innebär ett indirekt stöd till lokal näringsverksamhet, säger Johan Schaar, chef för det svenska biståndet till Palestina.

Många av de drabbade familjerna i Gaza är palestinska flyktingar registrerade hos UNRWA och får stöd via dem. Genom snabba insatser i somras kunde Sverige bidra med extra humanitärt stöd för att bidra till dessa insatser. De Gazabor som inte har flyktingstatus får dock inte del av detta stöd. Omkring 5 400 familjer, eller motsvarande runt 32 500 personer, utan flyktingstatus har också drabbats och får del av det nya stödet.

– De svenska pengarna riktar sig framför allt till kvinnoledda hushåll med stora familjer, säger Johan Schaar.

Sida har också nyligen beslutat att bidra med omkring 24 miljoner kronor till UNDPs insatser för att på ett säkert sätt röja bort rasmassor på plats i Gaza. Sammanlagt uppskattar FN att de israeliska bombningarna skapat två miljoner ton rasmassor som även innehåller icke exploderade projektiler. Det svenska stödet kommer att användas för att frakta bort 140 000 ton i de svårast utsatta områdena. En del av materialet kommer att krossas för att återanvändas som byggmateriel. Projektet minskar riskerna för att skadade byggnader rasar och ger 100 000 Gazabor ökad tillgång till basservice.


För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />