Pressmeddelanden

Kommuner och landsting får ja till 24 nya internationella samarbeten

Uppdaterad: 19 december 2014

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms stad och Tianjin i Kina ska utveckla äldreomsorgen tillsammans, Ale ska utveckla den lokala demokratin med Ghanzi i Botswana genom nya metoder för medborgardialog och Härryda ska samarbeta med Homabay i Kenya om barn och ungas inflytande utifrån barnkonventionen. 24 nya projekt får stöd inom det kommunala partnerskapsprogrammet, som finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Nu får 18 svenska parter nytt stöd för att stärka lokal demokrati i nio av Sveriges samarbetsländer. Ytterst handlar alla projekt om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom.  Miljö och klimat, lokalt styre och stadsplanering är några områden. Tanzania, Sydafrika och Indonesien är de länder som får flest samarbeten denna gång.

– Det är ofta i det lokala samarbetet som demokratiarbetet kan utvecklas och ta fart. Den som får vara med och påverka och ta beslut om det som rör det egna livet känner ökat inflytande och kan och vågar ställa större krav på politikerna, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

I höstens ansökningsomgång märks tydligt att projekten ska utveckla metoder för medborgardialog och metoder som tar särskild hänsyn till utsatta grupper i samhället. 

– Vinsterna av ett internationellt samarbete på lokal nivå är tydliga i de pågående partnerskapen. Båda parter får både ta del av de möjligheter som globaliseringen innebär, men också samtidigt vara en konstruktiv aktör för en bättre och hållbar värld, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Projekten är resultatinriktade samarbeten på lokal nivå och en del av svenskt utvecklingssamarbete. Bidragen ligger på maximalt 300 000 till 500 000 kronor per år och projekten kan pågå mellan ett och tre år. Flera samarbeten fortsätter i nya projekt och kommunerna och landstingen kan på så sätt arbeta tillsammans ännu längre. Långsiktighet är viktigt i ömsesidiga samarbeten som handlar utveckling av kapacitet hos båda parter.

Följande kommuner, landsting och regioner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Borås, Falun, Gävle, Härryda, Kiruna, Malmö, Norrköping, Piteå, Stockholm, Timrå, Tyresö, Vänersborg, Växjö, Åmål och Älvsbyn samt Fyrbodals kommunalförbund och regionförbundet Södra Småland. Timrå, Stockholm (Hägersten-Liljeholmen) och Fyrbodal är alla tre nya partners inom ICLD. Läs mer om de olika projekten på: www.icld.se

Kommunala partnerskapsprogram söks av svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela kunskap och erfarenheter för att stödja lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer. Redan nu deltar över 70 svenska kommuner i mer än 120 samarbeten.

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller info@icld.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />