pressmeddelande

Sverige stödjer storskalig jordbruksproduktion för fler jobb i Tanzania

Uppdaterad: 23 maj 2014

Sida har beslutat att gå in med 120 miljoner kronor i säkerhet för ett kommersiellt lån som ska bereda väg för en omfattande jordbruksinvestering och tusentals arbetstillfällen i Tanzania. Investeringen kommer på sikt att skapa omkring 2 000 jobb direkt i företaget Ecoenergy, men också ge flera tusen andra människor i närområdet möjligheter till ökade inkomster.

Tanzania är ett viktigt jordbruksland i Afrika. Trots sin stora potential så släpar utvecklingen i jordbrukssektorn efter. Tanzanias regering söker nya lösningar för att öka investeringstakten inom bland annat jordbruket och har lanserat initiativet Big Results Now där projektet ingår.

– Vi ser att investeringar i stor skala inom jordbruket har en viktig utvecklingspotential i landet. Det skapar arbetstillfällen och gör landet mindre beroende av att importera livsmedel, säger Georg Andrén, chef för Sidas Afrikaavdelning.

Det svenska stödet är ett första steg i projektet som möjliggör att det storskaliga jordbruket ska kunna komma igång. Därefter planerar Sida att ge en garanti för ett lån genom bland annat Afrikanska Utvecklingsbanken, AfDB, för nästa fas i satsningen. Företaget EcoEnergy räknar med att inom några år kunna börja producera såväl socker som förnybar energi med etanol som en biprodukt.

Omkring 1 500 lantbrukshushåll i närområdet kommer att involveras direkt i produktionen som leverantörer av sockerrör och omkring 2 000 människor beräknas få anställning på EcoEnergy. Ytterligare omkring 10 000 människor i närområdet ges möjlighet att tjäna på investeringen genom att leverera transporter, service och andra tjänster i anslutning till projektet.

I samband med storskaliga markinvesteringar drabbas ofta människor, det kan till exempel handla om att familjer måste flytta. I det här fallet berörs cirka 500 hushåll. Sida tar detta på stort allvar och ett villkor för det svenska stödet är att dessa personer kompenseras enligt den standard som Världsbankens internationella finansieringsbolag IFC har fastlagt.

– Vi ser detta som ett nydanade projekt på två plan. Dels blir det ett av de första jordbruksprojekten i landet där en ny modell för markinvesteringar tillämpas, som innebär att staten blir delägare i projektet, dels bidrar projektet till att höja standarden i landet vad gäller delaktighet och kompensation för människor som behöver flytta i samband med ett markprojekt, säger Georg Andrén.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />