Pressmeddelande

Sida minskar stödet till Internationella Rödakorsfederationen IFRC

Uppdaterad: 23 maj 2014

Den svenska biståndsmyndigheten Sida kommer i år endast betala ut hälften av det stöd som Svenska Röda Korset söker för det humanitära bistånd som går via Internationella Rödakorsfederationen IFRC. Röda Korset hade ansökt om ett stöd på 81 miljoner, men Sida beviljar nu endast 40 miljoner.

Anledningen är brister i IFRC:s interna kontrollsystem vad gäller möjligheten för givare att få insyn, uppföljning av intern kontroll och hantering av korruptionsrisker och korruptionsärenden.
Bristerna beskrivs i en revision som Sida låtit genomföra under 2013/14, och i fredags togs beslutet om att minska stödet.

- För oss är det viktigt att kunna följa pengarna och se att de går till rätt saker, och så länge som Internationella Rödakorsfederationen inte visar ett tydligt ansvarstagande för finansiell kontroll och uppföljning kan vi inte förmedla bistånd genom federationen i lika stor omfattning som tidigare, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Sida begär nu en åtgärdsplan som ska visa hur IFRC kommer att åtgärda problemen. Eftersom Svenska Röda Korset är Sidas avtalspart begär myndigheten en sådan åtgärdsplan via Svenska Röda Korset. Kommande utbetalningar är villkorade mot att förbättringar genomförs.

Svenska biståndspengar går via Svenska Röda Korset och IFRC ut till nationella rödakorsföreningar eller rödahalvmånen-föreningar som genomför viktigt arbete för att rädda liv och lindra nöd.

- Vi måste ha förtroende för att hela kedjan fungerar och att vi får den information vi behöver för att veta att pengarna når dem som behöver svenskt stöd, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Sida har ett gott förtroende för Svenska Röda Korsets kapacitet och kompetens. SRK har en transparent och väl fungerande intern styrning och kontroll, men behöver stöd från Sverige som givare att driva en förbättring av hanteringen inom Internationella Rödakorsfederationen.

Den största delen av Sveriges humanitära bistånd går via FN-organisationer, men 25 procent går via Rödakorsrörelsen, där Svenska Röda Korset och Internationella Rödakorsfederationen ingår, liksom Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

För mer information: Ring Sidas presstjänst, 08-698 55 55 eller maila press@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />