pressmeddelande

Humanitärt stöd på 460 miljoner för att minska effekter av megakriser

Uppdaterad: 23 maj 2014

Sida har beslutat att stödja Internationella Rödakorskommittén, ICRC, med 460 miljoner kronor mellan åren 2014-2016. Det är det enskilt största beslutet som Sidas humanitära enhet tar i år. Stödet ska gå till att förbättra hälsosituationen för utsatta människor, ge skydd till barn och vuxna i konfliktsituationer och installera vatten­ och sanitetssystem i sårbara samhällen.

ICRC arbetar också med att besöka fångar runt om i världen samt verka aktivt för att öka respekten för internationell humanitär rätt bland vapenbärare och civila. Detta kan ske genom att stridande parter utbildas i ”krigets lagar”.

– ICRC är en unik organisation med stor kapacitet och kompetens som ofta har tillträde i svåra miljöer där andra aktörer inte kan verka. Vi bedömer att ICRC är en stark och efterfrågad aktör i den humanitära sektorn, säger Torbjörn Petersson, chef för Sidas avdelning för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd.

ICRCs övergripande mål är att skydda liv och värdighet hos utsatta för väpnad konflikt eller andra situationer av våld. ICRCs målgrupper utgörs av civila, frihetsberövade, sårade och sjuka. Genom den här insatsen ger Sida stöd till 43 av ICRCs delegationer runt om i världen.

– Vi har en mycket nedslående humanitär situation idag med flera samtidigt pågående så kallade ”megakriser”, som Syrien, Sydsudan och Centralafrikanska republiken. De humanitära behoven har nära på fördubblats de senaste tre åren och tyvärr ser vi ingen ljusnande prognos framöver, säger Torbjörn Pettersson.

ICRC nådde under 2012 cirka 22 miljoner människor med vatten, sanitet och bostäder, 7,2 miljoner med hälsostöd samt 6,3 miljoner, främst internflyktingar, med matstöd. De besökte också drygt 540 000 fångar.

– Sverige är en viktig humanitär aktör som förstår och stödjer ett förhållningssätt som följer de humanitära principerna, inte minst vad gäller neutralitet och självständighet. Vi har en gemensam utmaning i att förstå och möta humanitära behov i morgondagens komplexa kriser och väpnade konflikter. Vi lever i en tid av snabb förändring, säger Yves Daccord, generaldirektör för Internationella Rödakorskommittén.

Fakta: Röda Korset/Röda Halvmånen

Röda Korset grundandes 1863 och är i dag den största humanitära organisationen i världen. Rörelsen finns i 189 länder och har 97 miljoner medlemmar.

Röda Korset/Röda Halvmånens arbete är uppdelat i tre olika organisationer:

189 nationella föreningar, där Svenska Röda Korset är en.
Internationella Rödakorskommittén, ICRC, arbetar med att skydda och bistå offren i väpnade konflikter med exempelvis vård, mat och rent vatten och andra förnödenheter. ICRC arbetar också med utveckling och spridning av Genèvekonventionerna, också kallat krigets lagar - och verkar för att dessa följs. ICRC besöker även krigsfångar.
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC, samordnar hjälpinsatser och bistånd i fredstid, i förebyggande syfte eller med katastrofhjälp. Federationen samordnar de 189 nationella föreningarna.

 

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />