pressmeddelande

H&M och Sida i samarbete om fler hållbara jobb i textilindustrin

Uppdaterad: 4 juni 2015

Modeföretaget H&M och biståndsmyndigheten Sida ingår ett avtal för samarbete kring sysselsättning, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. De första samarbetena kommer bland annat handla om att stärka dialogen på arbetsmarknaden och skapa fler hållbara jobb inom textilindustrin i Sydostasien och Östafrika.

– Med våra respektive styrkor, erfarenheter och resurser kommer vi framöver driva gemensamma projekt som ger människor jobb med anständiga villkor och på andra sätt bidra till utveckling, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Avtalet handlar bland annat om att bidra till utökade kollektivavtal och kollektivförhandlingar, utbildning i förhandlingsteknik och konfliktlösning och att förhandlingar sker med demokratiskt valda fackföreträdare. Det långsiktiga målet är att förbättra förutsättningarna för ett hållbart engagemang från den privata sektorn som bidrar till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Redan idag har H&M och Sida samarbeten i Kambodja och Bangladesh som en grund för att utveckla samarbetet ytterligare. I ett nästa steg ska man nu undersöka möjligheterna till samarbeten i länder som Etiopien och Myanmar för att stärka arbetsmarknadens parter inom textilindustrin.

– Med våra erfarenheter av den svenska modellen kan vi skapa en dialog mellan olika aktörer kring rättigheter i arbetslivet – en förutsättning för stabilitet som i sin tur är viktig för vårt långsiktiga engagemang i ett land. Som företag kan vi vara med och bidra till bredare utvecklingsmål och viktiga värden som rättigheter, samtidigt som vi skapar sysselsättning, säger Karl-Johan Persson, VD på H&M.

H&M har tillsammans med Sida, fackförbundet IF Metall och Internationella arbetsorganisationen ILO, ett samarbete i Kambodja för att förbättra samspelet mellan arbetsgivare, arbetstagare, staten och andra aktörer såsom fackföreningar och organisationer i det civila samhället. I Bangladesh samarbetar H&M, Sida och ILO för att yrkesutbilda flera tusen anställda och chefer inom textilindustrin, vilket innefattar arbetsmiljö- och rättighetsfrågor. Arbetstagare får genom initiativet en möjlighet att validera och certifiera sin kompetens som en grund för högre löner.

– Idag ser vi en kraftig ekonomisk tillväxt i Afrika och intresse från bland annat tillverkningsindustrin att etablera sig där. När vi nu utökar samarbetet mellan det svenska biståndet och privata sektorn tar vi med oss erfarenheter bland annat från tidigare samarbeten i Asien för att bidra till en hållbar och rättvis utveckling i nya tillväxtländer, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Partnerskapen ska genomföras i nära samarbete med berörda lokala aktörer som myndigheter, textilindustri, organisationer i det civila samhället eller fackföreningar och samordnas med andra utvecklingsstöd i länderna. Samarbetena kommer att finansieras gemensamt av H&M och Sida.

Det globala samarbetsavtalet mellan H&M och Sida är ett resultat av ett större samarbete mellan det svenska utvecklingssamarbetet och 20 svenska storföretag som tillsammans vill arbeta för hållbar utveckling (Swedish Leadership for Sustainable Development).

För mer information, kontakta:
H&M:s pressavdelning, mediarelations@hm.com, 08-796 53 00
Sidas presstjänst,
press@sida.se, 08-698 55 55


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />