En buss i Burkina Faso på väg mot gränsen till Elfenbenskusten, dit många migranter åker för att säsongsarbeta.

En buss i Burkina Faso på väg mot Elfenbenskusten, dit många migranter åker för att säsongsarbeta.

Foto: Sida/Jenny Björk

Pressinbjudan

Migration och utveckling – vad är biståndets roll?

Uppdaterad: 12 april 2017

Migration har i alla tider varit en utväg för människor att söka sig ett bättre liv. Men under senare år har den positiva bilden stått i kontrast till den migrations- och flyktingsituation som EU haft svårt att hantera. Samtidigt kan migration ha negativa effekter och bidra till att ursprungsländer förlorar värdefull kompetens. Även sociala problem kan uppstå när barn får växa upp utan föräldrar, och med omfattande migration kan främlingsfientlighet tillta.

Agenda 2030 och de Globala målen lyfter vikten av att underlätta en säker och reglerad migration, med respekt för mänskliga rättigheter. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd slår fast att vi ska bidra till att öka migrationens positiva utvecklingseffekter och minska de negativa effekterna i ursprungsländerna. Men hur gör vi det?

Intressanta gäster diskuterar under eftermiddagen om hur biståndet kan bidra till att remitteringar kanaliseras för positiv samhällsutveckling, om diasporor som bidrar till återuppbyggnad och utveckling av sina hemländer ska få särskilt stöd, och om Sverige ska ge förvaltningsbistånd för att bygga upp myndigheter som reglerar migration i våra samarbetsländer?

Andra viktiga frågor är om biståndet kan skapa alternativ till migration för fattiga människor genom utbildning och jobbskapande i hemländerna, och om man kan öka samhällens motståndskraft mot humanitära kriser.

När: Onsdag den 19 april 2017, kl. 13.00-16.00

Plats: Sida, Oasen, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se

Program

12:30 Registrering

13:00 Migration och utveckling – hur kan Sverige bidra?
Agenda 2030 och policyramverket
Ulrika Modéer, statssekreterare, Utrikesdepartementet

13:25 Globala migrationstrender
Migrationen i siffror, hur ser det ut i världen idag?
Kristof Tamas, kanslichef, Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

13:40 Migration ger möjlighet till utveckling
Om remitteringar och kunskapsöverföring, öppningar och utmaningar
Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef för Arena Idé


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />