Pressinbjudan

Antibiotikaresistens

Uppdaterad: 31 augusti 2017

Att antibiotikaresistens hotar vår sjukvård är väl känt. Men att den också är en hungerfråga för människor i fattiga länder är ett perspektiv som sällan lyfts fram. Många familjer är beroende av en enda get eller ko för sin matförsörjning – om det djuret dör på grund av antibiotikaresistens hotas de av svält.

Antibiotikaresistens – och all annan antimikrobiell resistens – korsar nationella gränser och är ett globalt problem. Avgörande för alla är vad som kommer att hända i låg- och medelinkomstländer framöver. När inkomsterna i dessa länder ökar, ökar också köttkonsumtionen, och därmed intensiv djuruppfödning och massiv antibiotikaanvändning.

Frågan om antimikrobiell resistens är därför av stort intresse för svenskt utvecklingssamarbete, inte minst i forskningssamarbetet. Vilken roll kan det svenska biståndet spela för att stävja den utbredda resistensen? Vilka framkomliga vägar finns och vilka är de svåraste utmaningarna?

Detta kommer nu för första gången att diskuteras i ett seminarium på Sida, med både svenska och internationella gäster, som kan ge nya perspektiv på ett av vår samtids största hot.

Development Talks:

När: 7 september 2017

Tid: kl. 09:00-11:30 (kaffe serveras från kl. 08.30)

Plats: Oasen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Språk: Engelska

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Introduktion, Carin Jämtin, Generaldirektör på Sida

09:10 Film: Antibiotic Resistance: the silent tsunami
av ReAct (Action on Antibiotic Resistance)

09:15 Antimikrobiell resistens - ett globalt hot
Otto Cars, professor I infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, grundare av ReAct och medlem i the UN Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (ICG-AMR)

09:45 “One Health Approach”
Att kämpa mot antimikrobiell resistens kräver ett holistiskt arbetssätt som inkluderar människor, djur och miljö.
Silvia Alonso, forskare och epidemiolog vid International Livestock Research Institute (ILRI), Kenya

10:15 Kaffe och smörgås

10:30 Paneldiskussion: Kan vi stoppa ”den tysta tsunamin”?
Cecilia Nordin van Gansberghe, rådgivare, Näringsdepartementet?
Otto Cars, professor, Uppsala Universitet
Maria-Teresa Bejarano, forskningssekreterare, Sida
Nicolai Schaaf, handläggare, SIWI Swedish Water House
Silvia Alonso, International Livestock Research Institute (ILRI)

11:30 Slut

Moderator: Ola Möller, ämnesföreträdare, Sida

Anmäl dig senast den 6 september 2017 till Sidas presstjänst på tel. 08-698 55 55 eller press@sida.se

Välkommen!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />