Pressinbjudan

Cash is King inom biståndet – Utdelning av kontantstöd viktig stödåtgärd för att minska fattigdomen i Afrika

Uppdaterad: 12 december 2016

Oberoende forskning från åtta länder i Afrika visar att kontantutbetalningar i sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag och pensioner, har bidragit till effektiv fattigdomsminskning.

Som exempel har detta kontantstöd medfört att fattiga människor ökat sin konsumtion med 25 procent mer än värdet av kontantstödet och att mottagarna i större utstäckning nu äter mer näringsriktig mat. Barnadödligheten har minskat med 5-15 procent, fler barn kan gå i skolan för att familjerna kan köpa skoluniformer och skolmaterial och omfattningen av barnarbete har minskat.

Forskaren Tia Palermo, Social policy Specialist vid Unicefs forskningsinstitution Innocenti, besöker Sida och berättar om den senaste forskningen om sociala trygghetssystem i Afrika.

Sociala trygghetssystem gynnar inte bara de fattigaste som stödet riktas till utan får också stimulerande effekter på den lokala ekonomin som är större än själva kontantstödet. Det innebär att en dollar som ges till mottagare resulterar i ökad total inkomst i den lokala ekonomin på 1,27 till 2,52 dollar.

När: onsdag den 14 december kl. 12.00 - 13.30

Plats: Sida, Rum 24 Copan, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se

Mötet hålls på engelska.

Sidas stöd till sociala trygghetssystem

Sida ökar sitt stöd till sociala trygghetssystem och stödjer nu program för social trygghet i sju länder; Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mali, Mocambique och DRK och ett nytt stöd förbereds till Etiopien. Sammanlagt har Sida de senaste åren bidragit med över 1,4 miljard kronor till program som når ut till drygt 10 miljoner människor. Det är ett effektivt sätt att minska fattigdom och bryta den fattigdomscykel som gör att nya generationer föds in i ett liv i fattigdom.

En rad studier har visat att fattiga människor har stor nytta av direkt kontantstöd och att fattiga människor överlag väljer att använda kontanterna väl så att de kommer till nytta för att dels motverka akut misär och delvis även för att ta sig ur fattigdom.

De program Sida stödjer för sociala trygghetssystem ser lite olika ut i olika länder. Oftast innehåller de kontantstöd, det vill säga direkt utbetalning av kontanter till de allra fattigaste i samhället. Urvalet av fattiga varierar. I en del länder prioriteras pensioner till äldre, medan det i andra länder är ett riktat stöd där man valt ut de fattigaste i alla åldrar.

Välkomna!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />