Pressinbjudan

Är de globala målen tidernas affär?

Uppdaterad: 23 maj 2016

Näringslivet världen över har en nyckelroll i att nå de Globala målen för hållbar utveckling som FN beslutade om förra året. Storägarna i börsbolag och onoterade bolag är aktörer med stort inflytande när det gäller Agenda 2030 - att de Globala målen verkligen nås - och hållbarhet genom att ställa frågor, ange inriktning och utse styrelseledamöter

Men vad har företagen att vinna på detta? Hur påverkar arbetet för en hållbar utveckling affärsstrategier och styrelsebeslut? Vilka nya utmaningar ställs företagsledare inför och vilken roll spelar ägarna i att driva på förändring?

Hittills har många ägare bara fokuserat på miljö och klimat och nu kommer de att – för första gången – utveckla hur de sin syn på Agenda 2030. 

Sida anordnar ett seminarium om hur näringslivet kan bidra till att målen uppfylls och om de möjligheter och utmaningar detta för med sig.

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, är ett exempel på hur näringslivet och biståndet kan samarbeta sida vid sida för att nå mål 17 som handlar om partnerskap. Innan seminariet börjar finns en möjlighet för media att träffa medlemmar i nätverket direkt efter den årliga avstämningen med företagens vd:ar på Sida tidigare på morgonen, se lista längst ner.

När: fredag den 20 maj 2016, kl. 09.45 - 11.30 (registrering och fika från 09.15)
Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

För mer information och anmälan från media: Kontakta Inga-Lill Hagberg på Sidas presstjänst, tel. 08-698 54 37 eller inga-lill.hagberg@sida.se

Sedan 2013 har ett tjugotal företag arbetat tillsammans i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, för att lära av varandra och hitta nya, konkreta lösningar för en hållbar utveckling. Nätverket är mycket aktivt också på den internationella arenan där man i samband med fjolårets toppmöten rönt uppmärksamhet när man berättat om nätverket och dess arbete med syfte att inspirera andra vid exempelvis World Economic Forum i Davos, Financing for Development-mötet i Addis Abeba och vid FN:s generalförsamling då man antog de Globala Målen. Man ser nu exempel på att andra länder som titta på att bilda liknande partnerskap över sektors- och branschgränser. Den 27 maj delar några av nätverkets medlemmar med sig av resultat och lärdomar från arbetet hittills och diskuterar nya hållbarhetsutmaningar och ambitioner för framtiden.

Program:
Moderator: Mia Odabas

09.45 Välkomna
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Sida

09.50 Private Sector – the New Activist
Richard Samans, Head of the Centre for the Global Agenda and Member of the Managing Board, World Economic Forum

10.00 Hållbarhet och ägaransvar – hur hänger det ihop?
Mia Brunell Livfors, vd, Axel Johnson Group
Susanna Campbell, vd, Ratos
Ossian Ekdahl, chef för ekonomi och ägarstyrning, Första AP-fonden
Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbergs
Stefan Stern, kommunikationschef, Investor


10.35 Swedish Leadership-nätverket – resultat som växer och nya utmaningar
Torgny Holmgren, Executive Director, SIWI
Gustav Loven, Social Sustainability Manager, H & M

Malin Ripa, CSR-chef, Volvo Group

11.00 The Global Goals and the Need for Brave Leadership
Ingvar Larsson, vd, Lindex
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Sida
Johan Rockström; Executive Director, Stockholm Resilience Centre
Richard Samans, Head of the Centre for the Global Agenda and Member of the Managing Board, World Economic Forum
Elaine Weidman-Grunewald, Vice President of Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson Group


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />