Pressinbjudan till civilsamhällesveckan: Krymper utrymme och resurser för det civila samhället världen över?

Uppdaterad: 14 januari 2016

Det civila samhället har en nyckelroll för fattigdomsbekämpning och bidrar till demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Trots detta ser vi en oroande trend mot krympande utrymme och resurser för det civila samhället världen över.

Under 2014 rapporterades om allvarliga hot mot medborgerliga friheter i minst 96 länder, vilket sett till befolkningsmängd innebär att 6 av 7 människor i världen lever i länder där deras yttrandefrihet och/eller förenings- och mötesfriheter är hotade.

Sida och UD arrangerar Stockholm Civil Society Week 2015 där dessa frågor kommer att diskuteras och media är välkomna att delta.

När: 12-16 oktober 2015

Tid: måndag kl. 09.00 till fredag kl. 17.00, se bifogat program

Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Andra utmaningar som ska diskuteras är nya organisationsformer med allt ifrån löst formade sociala rörelser till socialt engagerade företag. Vissa bidrar till demokrati och inkluderande, hållbar utveckling – andra inte. Även partnerskapen förändras där värdebaserade organisationer utsätts för påtryckningar och utvecklas. Hur ska vi förstå dessa förändringar och hur bör vi reagera på och använda oss av dem? Hur kan vi vända trenden mot krympande utrymme; och hur kan vi ge ett effektivare stöd till dagens civilsamhälle?

 

Några särskilt intressanta talare under veckan är:

Maina Kiai, FN:s särskilde rapportör för rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet. Tillträdde den 1 maj 2011.

Han är utbildad advokat vid Nairobi och Harvard universitet och har under de senaste tjugo åren kämpat för mänskliga rättigheter och konstitutionella reformer i Kenya – särskilt som grundare och verkställande direktör för den inofficiella människorättskommissionen i Kenya, och sedan som ordförande i Kenya National Human kommissionen Rights (2003–2008), där han fick stor nationell uppmärksamhet för sitt modiga och effektiva opinionsbildningsarbete mot korruptionen, till stöd för politiska reformer och mot straffrihet efter det våld som skakade Kenya 2008 och orsakade tusentals döda.

Kiai verkar regelbundet för att informera och utbilda kenyaner genom olika medier i frågor som rör deras mänskliga rättigheter.

Douglas Rutzen är VD och koncernchef för International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), där han har arbetat för de senaste 20 åren.ICNL har arbetat med den rättsliga ramen för det civila samhället i 100 länder. Tidskriften Times utsåg nyligen Rutzen till en av de mest inflytelserika ideella ledarna i USA.

Rutzen är adjungerad professor vid Georgetown Law School, vice ordförande i organisationen Community of Democracies. Under perioden för Tjeckoslovakien övergång till demokrati, var Rutzen juridisk rådgivare i parlamentet och undervisade vid Charles Law Faculty.

Maria Leissner är i dag generalsekreterare för den Warszawa-baserade organisationenCommunity of Democracies, en nätverksorganisation för demokratiska stater.

Leissner var Folkpartiet Liberalernas första kvinnliga partiordförande 1995-1997 och efter ett uppdrag som rådgivare inom Sida kom Leissner till Utrikesdepartementet år 2000 med anställning som ambassadör i Guatemala. 2004-2005 ansvarade hon för ett internationellt demokratiseringsprojekt i Bagdad i Irak, organiserat av det amerikanska National Democratic Institute for International Affairs (NDI). I december 2006 utsågs hon som ordförande i delegationen för romska frågor och i januari 2007 utsågs hon av biståndsminister Gunilla Carlsson att vara hennes särskilda ambassadör i arbetet med demokrati och utveckling.

Andra organisationer som deltar är Världsbanken, OECD och EU. Bland andra deltagare kan nämnas representanter från ett tjugotal länders regeringar (både givar- och partnerländer), ledare för internationella civilsamhällesorganisationer såsom European Endowment for Democracy och CSO Partnership for Development Effectiveness; och generalsekreterare för svenska CSO.

Välkomna!

För mer information och anmälan, kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />