Pressinbjudan

Mot en ny hållbar utvecklingsagenda Post 2015

Uppdaterad: 14 januari 2016

Efter 1,5 år med nätverket Swedish Leadership for Sustainable vill man inspirera andra företag och organisationer att arbeta tillsammans mot fattigdom. Under en lunch i Davos på World Economic Forum berättar företrädare för näringslivet och biståndet om sitt partnerskap för hållbar utveckling och om de konkreta samarbeten som redan etablerats.

I maj 2013 bildade ett 20-tal vd:ar vid Sveriges stora internationella företag och organisationer, tillsammans med biståndsmyndigheten Sida, det unika nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development. Genom nätverket arbetar medlemmarna för hållbar utveckling genom kunskapsutbyte och partnerskap kring konkreta projekt och modeller. Målet är minskad fattigdom.

Vi vill nu inspirera andra att följa vårt exempel och berättar därför under en lunch under World Economic Forum i Davos om hur vi gått ”från ord till verkstad”; om några av de konkreta samarbeten som startats i Etiopien och Kambodja och vilka resultat som nåtts redan nu. Representanter ur nätverket kommer att presentera hur vi arbetar med att skapa ”anständiga” jobb, stöttar entreprenörskap, hur vi tillsammans arbetar för att motverka korruption och hur institutionellt kapital kan mobiliseras för hållbara investeringar i Afrika.

Arbetet i nätverket länkar till FNs nya hållbarhetsmål - Sustainable Development Goals - som ersätter Millenniemålen. Partnerskap mellan offentliga och privata aktörer är också en viktig komponent i den globala diskussion om utvecklingsfinansiering, som belyser möjligheten att ge biståndsmedlen ännu större kraft och inverkan i samverkan med andra intressenter, såsom företagsinvesteringar, institutionella placerare och mottagarländernas egna statliga medel.

I Davos ägnas en del av WEFs agenda åt FNs kommande Sustainable Development Goals och utvecklingsfinansiering, vilket också är temat för FN-konferensen i juli i år i Addis Abeba.

När: onsdag den 21 januari
Tid: kl. 12.30 - 13.15 – insläpp från kl. 12.00
Var: World Food Programme-tältet, nära Derby Hotel, Promenade 139, Davos
Anmälan: till Karin Svensson, Sida på karin.svensson@sida.se o.s.a. senast 19 januari.

Vid lunchen deltar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, Hans Vestberg, VD Ericsson, Olof Persson, VD Volvo Group, Olof Faxander, VD Sandvik, Jeff Seabright, hållbarhetschef Unilever, Sarah McPhee, VD SPP.

Deltar gör också Anders Borg, ordförande, Global Financial System Initiative, World Economic Forum, Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center och Karl-Petter Torwaldsson, LO-ordförande.

Det finns möjlighet till enskilda intervjuer efter lunchen.

Varmt välkomna!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />