Pressinbjudan

Hållbarhet - fina ord eller smart affär?

Uppdaterad: 14 januari 2016

I höst antas FNs nya mål för hållbar utveckling och näringslivet pekas ut som en viktig aktör för att nå dessa mål. På ett Sida-seminarium diskuteras företagens roll i att hitta lösningar på de globala utmaningarna. Vad har CSR och hållbarhetsarbete för konsekvenser i praktiken? Kan företagens arbete vara både hållbart och lönsamt?

Torsdagen den 28 maj arrangerar Sida ett seminarium om hur de nya hållbarhetsmålen påverkar näringslivet och hur privata företag kan bidra till att de nya målen uppnås.Med sin kunskap, erfarenhet och handlingskraft har näringslivet en viktig roll att spela i arbetet med att hitta lösningar vad gäller hållbarhet, klimat och utvecklingsfinansiering. Men vad betyder egentligen de nya globala utvecklingsmålen för företagens dagliga arbete, och vad får det för betydelse? Hur långt sträcker sig företagens ansvar? Varför är hållbarhet viktigt för tillväxt?

När:Torsdag den 28 maj 2015
Tid: 10.30 - 11.30, registrering från kl. 10.10
Var: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan: Senast 27 maj 2015 till Sidas presstjänst, tel. 08-698 55 55 eller press@sida

Seminariet inleds av Jeff Seabright, global hållbarhetschef för Unilever, som delar sina erfarenheter kring vad hållbarhet betyder i praktiken för ett multinationellt företag. Seabright kommer också att tala om Unilevers engagemang i processen att ta fram de nya målen för hållbar utveckling -Sustainable Development Goals - samt den globala diskussionen om hur dessa mål ska finansieras ("Financing for Development").

Under seminariet diskuteras de möjligheter hållbart företagande innebär i en globaliserad värld, men också de svårigheter som det för med sig att arbeta i länder med utbredd korruption och instabila politiska miljöer. Hur gör man för att inte hållbarhetsaspekter av verksamheten drabbas vid exempelvis nedskärningar?Hur långt sträcker sig företagens ansvar? Hur säkerställer man att hela värdekedjan är hållbar?

På seminariet deltar:

Jeff Seabright, global hållbarhetschef, Unilever; Sofie Gunolf, VD, Indiska; Niklas Gustavsson, Hållbarhetschef, Volvo Group; Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute; samt Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida

Företagen och expertorganisationen som deltar i panelen är medlemmar av nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development. Nätverket består av ett tjugotal företag, som exempelvis Ikea, Löfbergs och SPP, som tillsammans med Sida arbetar för en hållbar global utveckling och minskad fattigdom i världen.

Swedish Leadership bildades i maj 2013 och företagens VD:ar håller tidigare på förmiddagen den 28 maj sin årliga avstämning på Sida. Seminariet följer direkt på detta möte och det kan finnas möjlighet för media att träffa närvarande Vd:ar.

För mer information: Kontakta Inga-Lill Hagberg på Sidas presstjänst, tel. 08-698 54 37 eller inga-lill.hagberg@sida.se

Välkomna!

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />