Debattartikel

Gävle gör världen bättre

Uppdaterad: 21 mars 2018

Snart har tre år gått sedan de Globala målen antogs på FN-toppmötet i New York. Om tolv år ska de vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt.

Med satsningen Globala Gävle vill Gävle kommun och biståndsmyndighetenSida visa hur var och en kan bidra för att göra verklighet av visionerna, skriver Margaretha Wedin, C och Carin Jämtin. 

Utvecklingen i världen går stadigt framåt. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har halverats sedan 1990. Men samtidigt står världen inför enorma miljöutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget. Vi måste alla ta vårt ansvar om vi ska lyckas uppnå en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. 

Vid FN-toppmötet i september 2015 enades världens ledare om de Globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom. 
Målen gäller alla och de visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med klimatet - hur globala klimatutsläpp påverkar vår miljö och hur vi kan påverka andras liv genom att konsumera varor som har tillverkats under schysta villkor och som tar hänsyn till miljön. 
I Sverige kallas arbetet med de Globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. 

Sida räknar med Gävle som en viktig samarbetspartner; här finns ett starkt engagemang och bra förutsättningar för att kunna nå ut och engagera fler i detta viktiga arbete. 
Gävle är redan en av landets mest gröna kommuner, vilket syns i kollektivtrafik, återvinning, fjärrvärme via sopförbränning och biogassatsningar. Kommunen jobbar också för att minska våld i nära relationer och för att minska utanförskap i samarbete med civila aktörer som Brynäs IF och Unicef. 

I dag den 19 mars startar Globala Gävle, ett samarbete mellan Gävle kommun och biståndsmyndigheten Sida, som sätter global hållbarhet i fokus. Satsningen innebär temaveckor fullspäckade av aktiviteter som inspirationsföreläsningar, workshops, utställningar, och mycket mer. 
Temat är "lokalt blir globalt" och ger Gävleborna ökad kunskap om global utveckling och chans att ta del av bra exempel på lokalt hållbarhetsarbete. Allt för att inspirera till hur vårt samhälle kan bli mer hållbart och vikten av engagemang för att tillsammans skapa en bättre värld. 
Med Globala Gävle vill vi dra uppmärksamhet till och diskutera globala frågor såsom klimat, jämställdhet och fred och säkerhet. Vi vill också öka kunskapen om svenskt bistånd och visa hur viktigt det är för en rättvis och hållbar global utveckling. 
För som svensk skattebetare bidrar vi alla till biståndet med tio kronor per dag - det är pengar som gör enorm skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck. 
Lokalt engagemang behövs för att vi ska nå de Globala målen inom de kommande tolv åren. Det kräver inte bara insatser från politiker, myndigheter och företag, utan också alla vi som bor i Sverige i dag. 

Vi hoppas att många Gävlebor, företag, skolor och föreningar vill vara med i det viktiga arbetet.

© Gefle Dagblad
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />