debattartikel

Världen blir bättre med Karlstad

Uppdaterad: 10 oktober 2017

Genom kontinuerliga och stora miljö- och energiprojekt har Karlstad lyckats skapa både intresse och engagemang från flera håll. Klimatpriset som lyfter fram aktörer som gjort miljöinsatser är ett av många goda exempel, skriver Per-Samuel Nisser och Carin Jämtin.

Två år har gått sedan de Globala målen antogs på FN-toppmötet i New York. Om 13 år ska de vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt. Med höstens satsning Globala Karlstad vill Karlstads kommun och biståndsmyndigheten Sida visa hur var och en kan bidra för att göra verklighet av visionerna.

Utvecklingen i världen går faktiskt stadigt framåt. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har halverats sedan 1990. Men samtidigt står världen inför enorma klimatutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget.

Globala målen för hållbar utveckling är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och skapa hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom. För att klara det krävs engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Karlstads kommun är en viktig samarbetspartner i detta nationella arbete och är en av sju kommuner i landet som utsetts till Global kommun av Sida. Det betyder att Karlstad är en kommun som tänker globalt men agerar lokalt.

Genom kontinuerliga och stora miljö- och energiprojekt har Karlstad lyckats skapa både intresse och engagemang från flera håll. Klimatpriset som lyfter fram aktörer som gjort miljöinsatser är ett av många goda exempel. Många av Karlstads invånare, företag, organisationer och politiker har länge engagerat sig för en världshandel på schysta villkor. Arbetet har varit så framgångsrikt att Fairtrade Sverige utsåg Karlstad till 2016 års Fairtrade City.

I dag startar temaveckan Globala Karlstad, ett samarbete mellan Karlstads kommun och biståndsmyndigheten Sida, som sätter global hållbarhet i fokus. Det bjuds tankeväckande fotoutställningar, föreläsningar, modevisning med hållbara plagg – och mycket mer!

Vi vill dra uppmärksamhet till och diskutera globala frågor såsom jämställdhet, klimat och fred och säkerhet. Vi vill också öka kunskapen om svenskt bistånd och visa hur viktigt det är för en rättvis och hållbar global utveckling. För som svensk skattebetalare bidrar vi alla till biståndet med 10 kronor per dag – det är pengar som gör enorm skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Karlstads kommun gör mycket i sina dagliga verksamheter som bidrar till målen. Arbetet med att skapa goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv genom utegym, konstgräsplaner, vandringsleder, resurscentrum för äldre och Fritidsbanken är exempel på hur vi bidrar till målet om god hälsa för alla. Kvalitetsarbetet i skolan och arbetet för att garantera en likvärdig utbildning för alla oavsett socioekonomisk bakgrund bidrar till det globala målet om god utbildning.

Sjöstadsverkens investeringar för att förbättra vattenkvaliteten, kraftvärmeverken på Heden, arbetet med hållbart resande, skåpet Tage på våra förskolor och klädbiblioteket på Älvans fritidsgård är andra exempel som bidrar till de globala målen om hållbar energi, rent vatten, hållbar livsstil och hållbara städer och samhällen. Karlstad Airport är också den första flygplatsen i Europa, kanske i världen, som har en stationär anläggning för bioflygbränsle.

Lokalt engagemang behövs för att vi ska nå de Globala målen inom de kommande 13 åren. Vi hoppas att många Karlstadsbor, företag, skolor och föreningar vill vara med i det viktiga arbetet.

Per-Samuel Nisser
Carin Jämtin


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />