debattartikel

Världen blir bättre med Globala målen

Uppdaterad: 5 december 2017

Två år har gått sedan de Globala målen antogs på FN-toppmötet i New York. Om 13 år ska de vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt. Med höstens satsning Globala Norrköping vill Norrköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida visa hur var och en kan bidra för att göra verklighet av visionerna.

Utvecklingen i världen går faktiskt stadigt framåt. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har halverats sedan 1990. Men samtidigt står världen inför enorma miljöutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget. Vi måste alla ta vårt ansvar om vi ska lyckas uppnå en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

De Globala målen är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och skapa hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom. Målen gäller alla och de visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med klimatet – hur globala klimatutsläpp påverkar vår miljö och hur vi kan påverka andras liv genom att konsumera varor som har tillverkats under schysta villkor och som tar hänsyn till miljön.

I Sverige kallas arbetet med de Globala målen för Agenda 2030. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Vi räknar med Norrköping som en viktig samarbetspart i detta nationella arbete. Det är särskilt kul då kommunens skolor arbetar mycket framgångsrikt med att ge elever nya perspektiv och möjligheten att samarbeta över kultur- och nationsgränserna genom internationella projekt.

Genom att öppna klassrummet och bidra till att elevernas kunskaper och omvärldsförståelse ökar, uppnår man inte bara mål i skolans läroplaner utan verkar aktivt för Globala målet nr 4 ”God utbildning för alla” om att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja global hållbar utveckling.

Idag startar temaveckan Globala Norrköping, ett samarbete mellan Norrköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida, som sätter global hållbarhet i fokus. Temaveckorna bjuder på inspirationsföreläsningar, utställningar, workshops och mycket mer! Allt för att inspirera till hur vårt samhälle kan bli mer hållbart och vikten av engagemang.

Med Globala Norrköping vill vi dra uppmärksamhet till och diskutera globala frågor såsom jämställdhet, klimat och fred och säkerhet. Vi vill också öka kunskapen om svenskt bistånd och visa hur viktigt det är för en rättvis och hållbar global utveckling. För som svensk skattebetare bidrar vi alla till biståndet med 10 kronor per dag – det är pengar som gör enorm skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Vi vill öka förståelsen för andras agerande och påverka vilket avtryck vi gör med vår konsumtion. Detta förhållningssätt är avgörande för Norrköpings kommuns långsiktiga arbete kring att uppnå Vision 2035 – året då Norrköping är en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare, där lärande och skaparkraft står i fokus.

Lokalt engagemang behövs för att vi ska nå de Globala målen inom de kommande 13 åren. Vi hoppas att många Norrköpingsbor, företag, skolor och föreningar vill vara med i det viktiga arbetet.

Louise Malmström
Carin Jämtin


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />