Debattartikel

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Uppdaterad: 4 januari 2017

Samtidigt som världsledare möts i Marrakech för internationella klimatförhandlingar på FN:s klimatmöte COP22 startar temaveckorna Globala Linköping. Under drygt två veckor sätter vi i Linköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida fokus på vad vi alla kan göra för att bidra till en värld som är hållbar i alla dimensioner – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Mycket i världen blir bättre. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har aldrig varit lägre. Men samtidigt står vi inför enorma klimatutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget.

Vid förra årets FN-toppmöte enades världens länder om nya Globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 mål om allt ifrån att bekämpa klimatförändringarna och skapa hållbara jobb till att helt utrota den extrema fattigdomen. Målen visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med en frisk miljö och ett klimat i balans – och hur alla länder måste bidra för att nå målen. För det hänger ju ihop: globala klimatutsläpp påverkar vår miljö och vi påverkar andras liv genom valen vi gör som konsumeter eller den energi vi använder.

I Sverige kallas arbetet med de Globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Linköpings kommun ser just nu över hur de Globala målen avspeglas i kommunens egna mål, strategier och planer.

För att nå målen krävs att alla är med och bidrar, inte bara beslutsfattare. Med Globala Linköping vill vi engagera fler och lyfta fram hur du som individ kan bidra till att skapa en hållbar och rättvis värld. Den 11–27 november kan skolelever och allmänhet bland annat besöka flyktingbostaden Better Shelter och uppleva hur människor på flykt lever, se VR-filmen Made in Bangladesh om hur våra kläder tillverkas, ta del av tankeväckande fotoutställningar och mycket mer.

Lokalt engagemang skapar globala effekter och vi hoppas att många Linköpingssbor, företag och föreningar vill vara med. Medan världens ledare enas om de internationella spelreglerna, gör vi verklighet av visionerna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />