Debattartikel

"Lokalt engagemang kan ge globala effekter"

Uppdaterad: 3 oktober 2016

De globala målen för hållbar utveckling är FN:s vägkarta till en bättre värld, för alla. Vi har 14 år på oss att nå målen och under temaveckan Globala Sundsvall vill vi i kommunledningen och biståndsmyndigheten Sida visa hur var och en av oss kan bidra till att göra verklighet av visionerna.

Mycket i världen blir bättre. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har aldrig varit mindre. Men samtidigt står vi inför enorma miljöutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget. Vi behöver nu bygga en värld där utvecklingen är hållbar i alla dimensioner: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

2015 enades FN om nya globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 mål om allt från att bekämpa klimatförändringarna och skapa hållbara jobb till att utrota all hunger och fattigdom. För att nå målen krävs att alla är med och bidrar.

Målen visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med en frisk miljö och ett klimat i balans – och hur vi alla måste bidra för att nå målen. För det hänger ju ihop – utsläpp på andra sidan jorden påverkar vår miljö och vi kan påverka andras liv genom att konsumera varor som har producerats under bra villkor och investera i verksamheter som lever upp till både miljökrav och sociala policies.

I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, eftersom det är året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll.

Sundsvall har redan kommit en bra bit på vägen, särskilt vad gäller klimat- och miljöarbetet där Sundsvall är ledande i Sverige. Vi styr till exempel just nu om de kommunala transporterna i Sundsvall till att bli fossilfria och år 2021 ska kollektivtrafiken vara helt fossilfri. För att komma till rätta med den dåliga luften i centrala Sundsvall har en åtgärdsplan beslutats av fullmäktige och majoriteten i Sundsvall satsar mellan 2017 och 2021 totalt 12 miljoner kronor på en bättre luftkvalitet.

Med Globala Sundsvall vill vi få Sundsvalls invånare, företag och organisationer än mer engagerade kring globala frågor. Tyngdpunkten ligger på ett program som når nästan 3000 gymnasieelever med föreläsningar, teater och film som berör frågor om hur vårt samhälle kan bli mer hållbart.

Utöver det kommer också den som passerar Stora torget under veckan att kunna se en flyktingbostad byggd av Better Shelter som är ett socialt företag med mål att förbättra livet för människor på flykt genom säkrare och mer värdigt tak över huvudet. I fotoutställningen "100 times the difference" skildras födande mödrar i Sverige, som är ett land med en mödradödlighet som är bland världens lägsta, och i Tanzania där risken att dö vid barnafödande är hundra gånger större.

Lokalt engagemang kan skapa globala effekter och vi hoppas att många Sundsvallsbor, företag och föreningar vill vara med i det arbetet. För det globala hållbarhetsarbetet börjar i Sundsvall, den här veckan.

Hillevi Ekberg, Kommunikationschef, Sida
Arianne Sundman, Ordförande i kommunfullmäktige, Sundsvall


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />