debattartikel

"Här och nu för hållbarhet"

Uppdaterad: 20 september 2016

Västerbotten vill 2020 vara Sveriges mest hållbara län med en befolkning som har världens bästa hälsa. Genom samarbetet Globala Västerbotten och SEE hållbarhetsveckan vill vi visa hur lokalt engagemang kan skapa globala effekter Vi hoppas att många personer, företag och föreningar vill vara en del i detta arbete. Det skriver Hans Lindberg, kommunalråd (S) i Umeå och Hillevi Ekberg som är kommunikationschef vid Sida.

Västerbotten har en miljö i världsklass. Vi har friskt vatten, rika naturtillgångar och oändliga möjligheter till rekreation i naturen.

Men det räcker inte. FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling där också sociala och ekonomiska dimensioner ingår – och alla ansvarar för att målen nås, överallt i världen. Umeå kommunen och Sida står bakom samarbetet Globala Västerbotten.

För att få mer kraft i arbetet, stärka alla länets aktörer och dela goda exempel är Globala Västerbotten en del av SEE hållbarhetsveckan. Veckan började i går och är ett sätt att bidra till att de globala målen uppfylls.

Umeås berömda björkar vajar i vindar som kommer från alla väderstreck och i Västerbottens älvar rinner vatten från ett gränslöst kretslopp.

Vår miljö är en del av ett globalt ekosystem och ifall vi vill andas frisk luft i våra lungor och släcka vår törst med rent vatten så räcker det inte med bara lokala åtgärder.

Vi måste tänka bredare, och större. Vi måste tänka på FN:s globala mål för hållbar utveckling. De globala målen omfattar allt från god hälsa, hållbara jobb till att utrota hunger. Målen visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med en frisk miljö och ett klimat i balans.

De är inte bara en dagordning för den fattigare delen av världen utan ska uppnås av alla, överallt. För det hänger ju ihop – de utsläpp som andra står för påverkar vår miljö och hälsa och vi kan påverka andras liv genom att göra investeringar som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

Som Sveriges biståndsmyndighet har Sida i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck och stötta några av världens mest utsatta länder att nå de globala målen.

Konkret handlar det både om långsiktiga lösningar som att bygga miljövänliga solceller i Tanzania och att skapa inkomstmöjligheter för kvinnor i Bangladesh och om direkta, akuta, insatser för människor som lever i krig och på flykt. År 2030 är det tänkt att världen ska ha nått de globala målen för hållbar utveckling.

Det finns mycket kvar att göra för att gå i land med allt och 14 år är inte så lång tid när det handlar om så här stora frågor. Då kan det vara värt att tänka på allt i världen som har blivit bättre. Fler barn än någonsin går i skolan, andelen fattiga i världen har aldrig varit mindre och fler barn än någonsin överlever sina första fem år på jorden.

Det är också värt att fundera på vad du som enskild person, eller ni som företag och föreningar, kan göra för att skynda på det här arbetet.

Västerbotten vill 2020 vara Sveriges mest hållbara län med en befolkning som har världens bästa hälsa. Genom samarbetet Globala Västerbotten och SEE hållbarhetsveckan vill vi visa hur lokalt engagemang kan skapa globala effekter och hur svenskt utvecklingssamarbetet bidrar till att skapa en bättre värld.

Varje år är det cirka 100 aktiviteter och mer än 15 000 människor som är med och arrangerar eller deltar i dessa. I år är ett axplock av aktiviteterna: bytardagar, testa en elcykel, företagsfrukostar, filmvisningar och kulturella evenemang. Föreläsningar hålls om cirkulär ekonomi, psykisk hälsa, kemikalier i barns vardag, integration och kompetensförsörjning.

Vi hoppas att många personer, företag och föreningar vill vara en del i detta arbete. För det globala hållbarhetsarbetet börjar i Umeå och Västerbotten. Den här veckan.

Hans Lindberg, Kommunalråd (S)
Hillevi Ekberg, kommunikationchef Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />