debattartikel

"Digitala klyftor riskerar att öka orättvisorna"

Uppdaterad: 25 januari 2016

Sextio procent av världens befolkning saknar internet. Nu varnar Världsbanken för att den digitala ojämlikheten riskerar att öka klyftorna mellan rika länder och utvecklingsländer, skriver Jens Karberg på Sida.

När världens ledare förra veckan samlades i Davos pratades det mycket om alla de möjligheter som den uppkopplade världen för med sig. Men möjligheten är inte till för alla - fyra miljarder människor saknar tillgång till internet och för att nå de globala målen måste vi se till att den så kallade fjärde industriella revolutionen blir något som ökar alla människors möjligheter i stället för att öka de globala klyftorna.

I dag lanserar Världsbanken sin årliga rapport i Stockholm om den globala utvecklingen och temat är ”digital utväxling”. Banken konstaterar att den globala it-tekniken inte har inneburit den positiva utveckling för fattiga länder som många hade hoppats. FN satte till exempel 2011 målet att 60 procent av jordens befolkning skulle vara uppkopplade 2015. I stället står vi här 2016 med 60 procent som inte har tillgång till internet. Den här utvecklingen gör att Världsbanken varnar för att alla de fördelar som internet för med sig riskerar att öka skillnaderna mellan rika länder och utvecklingsländer, mellan de som är uppkopplade och de som inte är det.

Som biståndsaktör vet vi att informationsteknologi har en enorm potential för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Redan idag kan jordbrukare snabbt och enkelt få väderprognoser eller ta reda på marknadspriset för sina grödor och lärare som bor i svårtillgängliga områden kan kompetensutvecklas på distans. Mobiltelefoner används för att överföra pengar och betala varor och patienter får medicinsk rådgivning via telefon och påminns om att ta sina hiv-mediciner via appar. Med hjälp av internet kan medborgare också upptäcka och larma om misstänkta fall av korruption.

Världsbanken föreslår i sin rapport två åtgärder för att de här enskilda framgångshistorierna ska bli så många att vi får en global revolution som kommer alla till nytta. Dels handlar det om infrastrukturen, att göra internet universellt, tillgängligt till överkomligt pris, öppet och säkert. Dels att stärka lagstiftning, möjliggöra affärsmässig konkurrens, utbilda arbetskraft och stärka institutioner.

Sida arbetar redan idag utifrån en sådan strategi. Å ena sidan verkar vi för att så många som möjligt ska få tillgång till ett öppet, fritt och säkert internet. Vi är bland annat en del av Alliance for an affordable Internet som samlar civilsamhälle, teknikföretag och regeringar runt om i världen och arbetar för att erbjuda internet till dem som i dag inte har råd. Och å andra sidan arbetar vi med till exempel utbildningsprojekt så att fler människor kan läsa och skriva - färdigheter som är grundläggande för att ta del av en uppkopplad värld.

Men internet handlar lika mycket om rättighetsfrågor som om möjligheter. Av de som faktiskt är uppkopplade är det många som inte kan, får eller vågar använda internet så som de önskar. I vissa länder finns olika typer av censurfilter som gör delar av internet oåtkomligt. Vi vet också att kvinnor och flickor runt om i världen utsätts för näthot, -hat och -kränkningar till den grad att de tvingas välja bort internet. Därför ger Sida stöd till internetanvändare och försvararna av de mänskliga rättigheterna i några av världens mest ofria länder.

Informationsteknologin har verkligen möjligheten att skapa en värld med bättre möjligheter för alla. Men vi måste agera nu för att de digitala klyftorna, och därmed orättvisorna, inte ska växa sig större.

2030 är året då de globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. Tidigare har vi målen för det internationella samarbetet varit otydliga, och vi har inte heller vetat vilka verktyg vi har till hands. Nu har vi det. Informationsteknologin kan bli ett av de viktigaste verktygen för att nå en hållbar utveckling och därför måste vi tillsammans arbeta för att alla inkluderas i den digitala revolutionen.

Jens Karberg, programansvarig specialist ICT for development, Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />