”Biståndet är en del i regeringens feministiska utrikespolitik”

Uppdaterad: 9 mars 2015

”I dag utsätts över en tredjedel av alla världens kvinnor för våld någon gång i sitt liv. Och även om det är allt fler kvinnor i nationella parlament runtom i världen så saknas ofta kvinnor i ledande ställning lokalt och i de högsta beslutande organen”, skriver Charlotte Petri Gornitzka. 

För 20 år sedan träffades världens ledare i Peking för att enas om en gemensam aktionsplan för att öka jämställdheten i världen. I dag – på kvinnodagen – kan vi presentera nya FN-siffror som visaratt mycket har hänt, men också att det finns områden där ingenting har hänt.

2015 är ett ödesår för den framtida globala utvecklingen. Sverige och svenskt bistånd kommer att kraftfullt driva på så att den utvecklingen går i en jämställd riktning.

Den så kallade Pekingdeklarationen som antogs av världens länder 1995 är fortfarande utgångspunkten för globalt och lokalt jämställdhetsarbete och kampen mot könsbaserad diskriminering och förtryck. När vi nu firar 20-årsdagen av denna handlingsplan kan vi konstatera att framstegen varit stora – men ojämna.

FN:s rapport till Kvinnokommissionens möte, som börjar i New York imorgon, visar attutvecklingen har varit positiv inom vissa områden, i vissa regioner och länder.

Till exempel har många länder antagit icke-diskriminerande lagstiftning, fler flickor går i skolan, och i delar av världen har kvinnors sysselsättning ökat. Mödradödligheten har minskat med 45 procent sedan 1990 och kvinnors politiska deltagande i världens parlament har ökat från 12 till 23 procent.

Det svenska biståndet har haft en roll att spela. Under en fyraårsperiod har vi till exempel bidragit till att:
•8,3 miljoner flickor fick tillgång till utbildning;
•1 miljon män fick utbildning om och möjlighet att engagera sig för ökad jämställdhet;
•22 länder tagit fram 99 nya lagar kring jämställdhet;
•ge 1 500 civilsamhällsorganisationer stöd till jämställdhetsarbete.

Samtidigt visar FN-rapporten på andra, mer nedslående, trender. Det är tydligt att grupper av flickor och kvinnor, som ofta redan diskrimineras på andra grunder, står utanför dessaframsteg. Våld mot kvinnor är också fortfarande ett stort globalt problem.

Idag utsätts över en tredjedel av alla världens kvinnor för våld någon gång i sitt liv. Och även om det är allt fler kvinnor i nationella parlament runtom i världen så saknas ofta kvinnor i ledande ställning lokalt och i de högsta beslutande organen.

Svenskt bistånd har medverkat till många av de saker som i rapporten lyfts fram som tydliga framgångsfaktorer för jämställdhet. En sådan är förstås starka kvinnorörelser.

Därför är det oroande att vi idag ser ett ökat våld och trakasserier mot försvarare av kvinnors rättigheter. Det är också svårt för många att få finansiering för att driva opinion kring rättigheter.

Det svenska biståndet är en del i regeringens feministiska utrikespolitik. Som myndighet är vårt uppdrag att omvandla denna politik till konkret verksamhet.

Därför kan vi lova att biståndet ska fortsätta att fokusera på flickor och kvinnors rättigheter och deltagande. Imorgon, på det stora FN-mötet, är ett av de mål som ligger högst på det svenska biståndets agenda att jämställdhet ska genomsyra de nya globala hållbara utvecklingsmål som ska antas senare i år.

Jag kommer att verka för att Sida ska spela en central roll som en del av Sveriges bidrag till den nya agendan.

Men jag uppmanar också alla svenska aktörer att vara med och forma dagordningen så att flickors och kvinnors rättigheter finns mednär världen ska ta ett viktigt steg för att utrota den extrema fattigdomen.

Vi har så många starka aktörer där jämställdhet utgör en självklar del av värdegrunden: civilsamhällsorganisationer, fackförbund, akademin och företag. Vi behöver alla vara med och leda den förändringen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />