Företag måste ta mer samhällsansvar

Uppdaterad: 19 juni 2014

För ett år sedan träffades vi, ledare för tjugo av Sveriges ledande företag, på Sida för att tillsammans hitta nya sätt att driva på arbetet för en global hållbar utveckling. Vi vill vara med och bidra till nya sätt att möta de många utmaningar som världen står inför. Initiativet fick namnet Swedish Leadership for Sustainable Development. Nu, ett år senare, så vet vi att vi genom samverkan, partnerskap och erfarenhetsutbyte kan göra en verklig skillnad. Vår slutsats är att breda samarbeten är nödvändiga för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Därför vill vi välkomna fler företag och andra aktörer i samhället att på allvar tillsammans engagera sig i utvecklingssamarbetet.

Publicerad på SVT Opinion 28/5 (i en något kortad version)

Världen förändras. Sedan 1990 har den extrema fattigdomen mer än halverats. Tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts allt mer, och dagens så kallade utvecklingsländer är nu i många fall synonymt med våra viktigaste tillväxtmarknader. Denna trend är positiv. Samtidigt återstår många hinder för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, hinder som effektivt stänger dörren för individer och samhällen som vill ta del av ett ökat välstånd. Här kan Sverige visa ledarskap och bidra till innovativa och långsiktigt hållbara lösningar, bland annat genom vår tradition av nära samarbete mellan staten, näringslivet och det civila samhället.

Under året som gått har vi lärt känna varandra och våra olika drivkrafter. Vi kan konstatera att vårt initiativ, och det nätverk vi beslöt att bilda, är unikt. Det finns gott om globala plattformar för dialog om hållbart företagande och utveckling, men vad vi lägger till är möjligheter till konkreta samarbeten inom och mellan branscher och sektorer. Tillsammans motsvarar vi halva Sveriges BNP, och vi representerar en stor andel av Sveriges totala forskning och export. I kraft av detta och i samarbete med offentliga aktörer kan vi göra verklig skillnad.

Det finns flera exempel på samarbeten som initierats under året. Till exempel ingick Sida och H&M nyligen ett avtal för att utvidga pågående projekt med FN-organet ILO i både Kambodja och Bangladesh för att främja sysselsättning och fungerande arbetsmarknadsdialog i Asien och Afrika. Genom ett samarbete mellan Volvokoncernen och Sida skapas yrkesutbildningar i ett tiotal länder på den afrikanska kontinenten. Till exempel handlar det om yrkesutbildningar för mekaniker i Etiopien och utbildning inom gruvnäringen i Zambia. Flera textilföretag, både inom och utanför nätverket, har också inlett samarbete med SIWI, Stockholm International Water Institute, för att utveckla och skala upp lovande insatser för att minska vatten och kemikalieanvändning i produktionen.

Vårt sätt att samarbeta och våra tidiga resultat har väckt intresse runt om i världen och vi har bjudits in till globala arenor som World Economic Forum i Davos och mötet för det Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbete i Mexiko City för att dela erfarenheter och motivera andra att följa efter.

Näringslivet, Sida och övriga organisationer och aktörer inom det svenska utvecklingssamarbetet har olika utgångspunkter för arbetet med hållbar utveckling. Det som förenar oss är en övertygelse om att hållbarhet måste vara en integrerad del av verksamheten och våra uppdrag och affärsmodeller. Det handlar alltså om att göra långsiktiga investeringar i utveckling och affärsmöjligheter där våra respektive mål överlappar och bidrar till gemensam nytta. Med en mer positiv utveckling i världen följer stabilare marknader, fler kunder, bättre underleverantörer och fler kompetenta medarbetare.

Svenska företag har en lång tradition av att arbeta med hållbarhet, och här är några exempel som är relevanta för olika branscher där vi kan göra nytta tillsammans framöver:

  • Smartare resursanvändning och minskad miljöpåverkan, som gynnar människor och miljö genom nya branschinitiativ och partnerskap mellan det offentliga och privata.
  • Förbättrade arbetsvillkor hos våra leverantörer, med rimliga arbetstider, skälig lön, förmåner och en bättre dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Förbättrad lagstiftning och arbetsrätt genom gemensamt arbete för påverkan på lokal nivå.
  • Arbeta på global nivå för att aktivt motverka korruption och se till att korruptionens negativa roll för utveckling uppmärksammas i pågående diskussioner i FN
  • Se till att fler människor får tillgång till relevant yrkesutbildning och samtidigt bidra till att stärka länders egna utbildningssystem
  • Inspirera andra företag att göra mer i arbetet för hållbar utveckling genom att ta plats på globala arenor och leda med hjälp av exempel
  • Aktivt bidra till Sveriges arbete med de nya globala målen genom att visa på näringslivets erfarenheter, behov och möjligheter till problemlösande

Vi kommer att följa upp ovan nämnda områden så att vi kan bli ännu bättre på att mäta genomslaget för vårt hållbarhetsarbete. I dag tar vi vårt partnerskap vidare. För oss är det sedan länge självklart att hållbar utveckling är en del av vår kärnverksamhet och något som hör hemma på lednings- eller styrelsenivå. Genom vårt nätverk vill vi också stimulera andra svenska och globala aktörer till att engagera sig i vår tids stora frågor och våga utmana varandra över traditionella gränser som biståndsarbete och företagande. Det tjänar alla på.

Caroline Berg, vice ordförande, Axel Johnson AB Niklas Savander, vd och koncernchef, Elekta Hans Vestberg, vd och koncernchef, Ericsson Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna Karl-Johan Persson, vd och koncernchef H&M Per Strömberg, vd, ICA Gruppen AB Sofie Gunolf, vd, Indiska Lars Appelqvist, vd, Löfbergs Lila AB Susanna Campbell, vd, Ratos Olof Faxander, vd och koncernchef, Sandvik Martin Lundstedt, vd och koncernchef, Scania Johan Kuylenstierna, vd, SEI Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida Torgny Holmgren, vd, SIWI Sarah McPhee, vd, SPP Liv Fondförsäkring AB Anna Ryott, vd, Swedfund Magdalena Gerger, vd och koncernchef, Systembolaget Jörgen Haglind, Sr vice president, Tetra Laval Mats Granryd, vd och koncernchef, Tele2 Michael Treschow, styrelseordförande, Unilever Olof Persson, vd och koncernchef, Volvokoncernen

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />