Debattartikel

Så vill vi underlätta för investeringar i Afrika

Uppdaterad: 20 oktober 2014

På onsdag (22/10) presenterar Sida och dess amerikanska motsvarighet USAID en strategi för att öka investeringarna i Afrika. Våra lösningar, som innehåller inslag av garantier, kan få investerare att gå från att vara passivt intresserade till att bli aktivt agerande, skriver Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Publicerad i Dagens Industri 20/10.

De afrikanska ekonomierna söder om Sahara fortsätter att växa och även om prognoserna tyder på marginella avmattningar i ett fåtal länder handlar det i IMF:s senaste prognos om plus 5 procent för regionen. Detta är drygt 2 procentenheter bättre än prognosen för världstillväxten och långt över tillväxten i Europa.

I gällande lågräntemiljö är det därför intressant för pensionsfonderna att hitta vägar till högre avkastning på delar av portföljen. Afrika är en kontinent med stora möjligheter, men brist på energi, och svag infrastruktur begränsar utvecklingen. En utökad satsning på hållbar infrastruktur och energiproduktion har därför stora möjligheter att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och därmed på sikt minska fattigdomen.  

Intresset bland internationella investerare för investeringar i Afrika söder om Sahara har ökat betydligt under senare år, men många svenska tvekar fortfarande att gå in eftersom riskerna bedöms som alltför stora. Oron gäller framför allt frågeställningar kopplade till miljö, sociala frågor och korruption. Till exempel har de svenska AP-fonderna bara 0,2–0,6 procent av sina portföljer placerade i tillgångar i Afrika.  

Sida har tillsammans med det amerikanska biståndsorganet, USAID, tagit initiativet för att öka andelen hållbara investeringar i Afrika, framför allt inom energi- och infrastrukturområdet. Tillsammans söker vi nya lösningar så att människor som lever under fattiga förhållanden ska få ökad energi-, vatten- och livsmedelsförsörjning. Detta gör att de får bättre förutsättningar att bruka sin jord, få större utväxling på sin utbildning och kan bedriva sin näringsverksamhet effektivare.  

Samarbetet har också lett till storsatsningen Power Africa, där målet är att inom tio år fördubbla tillgången till elektricitet och ge ytterligare 300 miljoner människor tillgång till el i sina dagliga liv, en satsning som även ingår i FN:s initiativ Sustainable Energy for All. Sveriges åtagande gäller framför allt hållbara energilösningar. Ett flertal nya aktörer finns med i dessa satsningar, men hittills har få institutioner anslutit sig.  

Därför träffas Sida, USAID och ett stort antal svenska och internationella och offentliga investerare i Stockholm på onsdag. På mötet presenterar Tredje AP-fonden, SPP/Storebrand och Sida en investeringsmodell som är anpassad för nordiskt pensionskapital.   Utgångspunkten är att investeringsmodellen ska vara flexibel, så att en så bred kapitalbas som möjligt kan allokera kapital till investeringar i Afrika. Samtidigt är drivkraften att investera klokt för att säkerställa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.  

I modellen tillför biståndsorganisationerna garantier som kan möjliggöra ett långsiktigt och hållbart engagemang från investerare. Garantierna kan därmed leda till att nya projekt startas som kan resultera i betydande positiva utvecklingseffekter för miljontals människor som lever i fattigdom.  

De som förvaltar en del av de svenska pensionspengarna kan bidra med kunskaper om investeringar i infrastruktur och fastigheter, samt stimulera till ökade investeringar i Afrika. Biståndet kan effektivt reducera risker och tillföra kunskap om de nya marknaderna baserad på långvariga relationer och närvaro i länderna.  

Detta kan sänka tröskeln för att institutionellt kapital investeras i Afrika och uppnå en hävstångseffekt, som innebär att varje satsad krona kan ge en god avkastning i framtiden, mätt i såväl ekonomiska termer som i socialt och miljömässigt hållbar utveckling och minskad fattigdom.  

Hållbarhet och gröna lösningar är en viktig del i gemensamma satsningar. Det är dags att öka investeringarna – där biståndets och investerarnas intressen sammanfaller.  

Det är dags att fler inser potentialen i Afrika söder om Sahara. Med denna modell hoppas vi att pensionsfonder i Sverige och utomlands tar chansen att ta steget in på dessa tillväxtmarknader.  

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />