Studenter på Ithemba Institute Technology i Soweto

Studenter på Ithemba Institute of Technology i Soweto, Sydafrika.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Utlysning

Granska svenskt utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 22 januari 2018

Granskning och analys har en viktig roll i utvecklingen av svenskt utvecklingssamarbete och nu finns det möjlighet att söka medel för det.

Utvecklingssamarbetet gynnas av en öppen debatt som bygger på oberoende granskning och analys. Det ökar transparensen kring hur resurserna används och vilka resultat som uppnås. Det bidrar också till utveckling och ger underlag till prioriteringar i det framtida arbetet.

Medel finns nu avsatta för att ge fler möjlighet att granska och analysera utvecklingssamarbetets roll och hur Sverige bidrar till en rättvis och hållbar globala utveckling. Syftet är att stimulera en bred dialog och debatt i Sverige.

Den här utlysningen vänder sig i första hand till tankesmedjor, men är även öppen för andra aktörer (dock ej privatpersoner).

Ansök om medel

Om ni beviljas medel betalas de ut i efterskott, när aktiviteten är genomförd och redovisad. Aktiviteterna ska genomföras och slutrapporteras senast den 1 november 2018. Beviljade medel betalas ut mot rekvisition och uppvisande av kvitton på utlägg.

För närmare information, se instruktioner för ansökan samt strategin för Sidas informations- och kommunikationsverksamhet.

Ansökningsperioden pågår 25 januari-25 februari.

Webbformulär för ansökan.

Frågor om ansökan skickas till spf@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />