Ett 20-tal människor sitter i en stor ring på en gräsmatta, en tjej står i mitten. Deltagarna gör tecken med händerna.

Metod och verktyg

Sida utvecklar regelbundet olika typer av verktyg och metodmaterial som stöd för vår personal i utförandet av svenskt utvecklingssamarbete. Eftersom det har visat sig att även andra intressenter och flera av Sidas partners har haft god användning av metodmaterialet så har vi gjort fyra av dem tillgängliga för allmänheten här; Gender Tool Box, Green Tool Box, Peace & Conflict Tool Box samt Rättighetsperspektivet på Sida. Materialet är på engelska.