Resultatstyrning i utvecklingssamarbetet, 10-12 september

Uppdaterad: 4 juni 2018

Kursen ger dig förbättrad förmåga att tillämpa resultatstyrning i projekt och program i utvecklingssamarbetet, det vill säga planering, genomförande och rapportering av resultat. En förutsättning för att delta är att ha ett konkret projekt/program att arbeta med under kursen.

Datum: 10-12 september, 2018. Kursen startar med lunch 12.30 den 10 september och slutar 14.30 den 12 september.
Sista ansökningsdag: 12 augusti, 2018.
Max antal deltagare: 24
Plats: 
Sida Partnership Forum, Härnösand
Ansvarig för kursen: Maria Sjöström, Sida Partnership Forum
Har du praktiska frågor:
 Kontakta Therese Mattsson, Sida Partnership Forum
Språk: Svenska
Kostnad: Sida bekostar kursen, mat och logi. Det enda deltagaren/organisationen betalar är resan till och från Härnösand.

Syfte

Att stärka svenska biståndsaktörers kapacitet att planera, genomföra och följa upp program och projekt med fokus på resultat och effekter snarare än på aktiviteter.

Läromål

Efter kursen kan du

 • förklara logiken i en förändringsteori och dess underliggande antaganden
 • skissa förändringsteorier, intressentanalyser och riskanalyser utifrån egna exempel
 • förbättra, kvantitativt och kvalitativt, den egna planen för uppföljning och utvärdering
 • tillämpa verktyg såsom Outcome Mapping i sin egen kontext.

Innehåll

 • Sidas förhållningssätt och motiv till att arbeta med och krav kring resultatstyrning/RBM i planering och uppföljning samt projekt och program.
 • Analysarbete (problem, orsaker och effekter).
 • Olika målnivåer och hur målen ska nås? Förändringsteori.
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Exempel på olika modeller/metoder (Outcome Mapping, Outcome Harvesting, Most Significant Change m.fl.)
 • Svårigheter/utmaningar: Komplexa insatser, ”The missing middle”, kvantitativa indikatorer m.m.

Metod

Kursprocessen och lärandet börjar med en e-learning (ca 40 minuter). Därefter är den fysiska sammankomsten i Härnösand
10-12 september, under vilken deltagaren formulerar en handlings-plan för hur arbetet ska fortsätta hemma på arbetsplatsen igen.

SPF erbjuder individuell coachning efteråt. Under kursdagarna i Härnösand varvas föreläsningar med erfarenhetsutbyten, grupparbeten/case och diskussion.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />