Miljö/klimat och jämställdhet i utvecklingssamarbetet, 1-3 oktober

Uppdaterad: 26 april 2018

Klimatförändringarna är en stor utmaning som drabbar män, kvinnor, flickor och pojkar olika och det är främst de fattigaste människorna i låg- och medelinkomstländer som drabbas hårdast. Den här kursen fokuserar på vikten av ett jämställdhets- och miljö/klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet. Kursen stärker din organisations förmåga att integrera de båda perspektiven i utvecklingsprojekt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Datum: 1-3 oktober, 2018
Sista ansökningsdag: 26 augusti, 2018
Max antal deltagare: 25
Plats:
 Sida Partnership Forum, Härnösand

Ansvarig för kursen: Isak Lundholm och Susanna Elmberger, Sida Partnership Forum
Har du praktiska frågor: Kontakta Börje Gidmark, Sida Partnership Forum
Språk: Svenska
Kostnad: Sida bekostar kursen, mat och logi. Det enda deltagaren/organisationen betalar är resan till och från Härnösand.

Syfte

Att stärka deltagarnas förståelse för, samt förmåga att implementera, miljö/klimat och jämställdhetsintegrering inom den egna organisationens utvecklingssamarbete.

Läromål

Efter kursen kan du

  • förklara effekterna av miljö/klimat- och jämställdhetsintegrering inom utvecklingssamarbete
  • identifiera verksamhetsområden där den egna organisationen kan förbättra integreringen av perspektiven
  • planera för hur perspektiven, i samarbete med den egna organisationens partners, kan integreras i ett konkret projekt/program för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />