Kvinnor, fred och säkerhet, 21-23 februari

Uppdaterad: 30 november 2017

Kursen ger dig förbättrad förmåga att bidra till genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Du får bland annat lära dig om säkerhetsrådets resolutioner, Sveriges nationella handlingsplan och att analysera jämställdhet i en konfliktmiljö.

Datum: 21-23 februari, 2018. Kursen startar kl. 14.30 den 21 februari och slutar med brown-bag lunch kl. 12.30 den 23 februari.
Sista anmälningsdag: 6 februari, 2018
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand
Ansvarig för kursen: Susanna Elmberger, Sida Partnership Forum
Har du praktiska frågor? Kontakta Börje Gidmark, Sida Partnership Forum
Språk: Svenska
Kostnad: Sida bekostar kursen, mat och logi. Det enda deltagaren/organisationen betalar är resan till och från Härnösand.

Syfte

Att stärka myndigheters och civilsamhällesorganisationers förmåga att bidra till genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Läromål

Efter kursen kan du

 • illustrera länken mellan agendan för kvinnor, fred och säkerhet, Sveriges handlingsplan och din organisations utvecklingssamarbete
 • analysera genusstrukturer i en konflikt- och postkonfliktmiljö
 • föreslå hur din organisation kan bidra till ett eller flera av följande områden i Sveriges handlingsplan:
  • Öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete.
  • Stärka skyddet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i samband med krig och konflikt.
  • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsfrämjande arbete.

 


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän