Informations- och digital säkerhet i utvecklingssamarbetet - ett holistiskt perspektiv, 8-10 oktober

Uppdaterad: 20 juni 2018

Kursen stärker organisationers arbete med att integrera informations- och digital säkerhet i system och strukturer, för att på så sätt bidra till minskad sårbarhet i genomförandet av projekt och program.

Datum: 8-10 oktober, 2018. Vi börjar måndag den 8 oktober med lunch från kl. 12.30 (programmet börjar kl. 13.40) och slutar den 10 oktober kl. 14.30.
Sista ansökningsdag: 3 september, 2018. Du får bekräftelse på om du blivit antagen till kursen inom en vecka efter att ansökan stängt.
Max antal deltagare: 25
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand.
Ansvarig för kursen: Andreas Nilsson, Sida Partnership Forum.
Har du frågor? Kontakta Hala Khalaf, Sida Partnership Forum.
Språk: Svenska
Kostnad: Sida bekostar kursen, mat och logi. Det enda deltagaren/organisationen betalar är resan till och från Härnösand.

Syfte

Att stärka organisationers arbete med att integrera informations- och digital säkerhet i system och strukturer för att på så sätt bidra till minskad sårbarhet i genomförandet av projekt och program inom utvecklingssamarbetet.

Läromål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha förmåga att

  • genomföra en heltäckande riskbedömning utifrån ett holistiskt perspektiv av den egna organisationens verksamhet på generell eller projektnivå, med särskilt fokus på digitala hotbilder samt informationssäkerhetsfrågor
  • identifiera några nyckelfaktorer som behöver förändras eller utvecklas i den egna organisationen för att informations- och digital säkerhet ska vara en integrerad del i det övergripande säkerhetsarbetet
  • skissera kontextuella förutsättningar och därtill relevanta anpassningar utifrån hur den egna verksamheten är uppbyggd, såväl i Sverige som i utvecklingsländer, för att förebygga de risker som bedöms vara mest överhängande eller avgörande för verksamheten.

Metod

Kursen använder sig av såväl presentationer och föredrag som mer interaktiva modeller såsom diskussioner och rollspel. Informationsdelning med särskilt fokus på fungerande lösningar kommer uppmuntras under kursens gång.

Självständigt arbete utifrån den egna organisationens förutsättningar för förändringsarbete kommer också genomföras. För att kunna göra kursen så relevant som möjligt önskar vi arbeta med exempel och fallstudier som är baserade på deltagande organisationers egna erfarenheter av digitala säkerhetsrisker samt befintliga säkerhetsplaner/strategier. Om du blir antagen till kursen förväntas du att kortfattat beskriva din organisations arbete och identifierade utmaningar utifrån några frågor som skickas ut inför kursen.

Observera att medverkande deltagare uppmuntras att dela erfarenheter och utmaningar, men att detta inte bör försätta anställda och samarbetsorganisationer i risk.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />