Förberedelsekurs för JPO, SARC, SDP och BBE, 16-21 september

Uppdaterad: 19 juni 2018

Kursen är en del av förberedelserna inför tjänstgöring i fält och ger en fördjupad bild av svenska prioriteringar inom internationellt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i en annan kulturell kontext på ett praktiskt sätt.

Datum: 16-21 september, 2018
Kurslängd: 5 dagar. Kursen börjar med middag söndag den 16 september kl. 19.00 och slutar fredag den 21 september.
Plats: 16-19 september på Sida Partnership Forum i Härnösand och 20-21 september på Sida Stockholm
Ansvarig för kursen: Lena Fassali, Sida Partnership Forum
Har du frågor? Kontakta Therese Mattsson, Sida Partnership Forum.
Språk: Svenska/engelska
Kostnad: Sida bekostar kursen, resor till och från kursen samt mat och logi.

Syfte

Att förbereda JPO, BBE, SARC och SDP för tjänstgöring i fält. Den ger också deltagarna möjlighet att bygga ett professionellt nätverk på Sida och UD.

Läromål

Efter avslutad kurs kan du:

  • Diskutera grunddragen inom Sveriges utrikespolitiska prioriteringar gällande internationellt utvecklingssamarbete och multilateral samverkan.
  • Reflektera över de utmaningar det innebär att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö.
  • Identifiera tecken på korruption och reflektera över hur korruption påverkar internationellt utvecklingssamarbete.
  • Identifiera fysiska och psykiska risker, samt planera strategier för att undvika och hantera dem.

Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />