Bortom workshop - Hur bidra till hållbar kapacitetsutveckling, 7-9 november

Uppdaterad: 26 april 2018

Ett pilotprojekt där vi tillsammans gör en skräddarsydd djupdykning i vad som bör beaktas i utvecklingsprojekt och program som eftersträvar kapacitetsutveckling. Dels tittar vi närmare på hur man mest effektivt åstadkommer individuellt lärande och dels begrundar vi vad som krävs för att en organisation ska kunna förankra nya arbetssätt. Efter workshopen stöttar Sida de utvalda myndigheterna med coaching inom sina specifika kapacitetsutvecklingsprojekt.

Datum: 7-9 november, 2018. Kursen startar kl. 13.30 den
7 november och slutar kl. 14.30 den 9 november.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2018 - med förbehåll för att urvalet görs efter att lämpliga kandidater anmält intresse.
Max antal deltagare: Fyra myndigheter med tre deltagare vardera.

Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand
Ansvarig för kursen: Olivia Setkic, Sida Partnership Forum
Har du praktiska frågor: Kontakta Börje Gidmark, Sida Partnership Forum
Kostnad: Sida bekostar kursen, mat och logi. Det enda deltagaren/organisationen betalar är resan till och från Härnösand.

Syfte

Att höja myndigheters interna kapacitet att arbeta med kapacitetsutvecklande projekt.

Läromål

Efter workshopen kan du

  • designa en effektiv lärintervention vare sig det i ditt fall rör sig om en workshop, kurs, mentorering, coaching eller lärande i annan form
  • utvärdera lärandet gentemot tänkta lärresultat
  • föreslå och förhandla konkreta förslag för att möjliggöra att deltagares ökade förmåga får genomslag inom sin organisation.

Metod

En förutsättning för att delta är att myndigheten arbetar aktivt med kapacitetsutvecklingprojekt inom utvecklingssamarbete. Lärandet börjar med diskussioner med de enskilda myndigheterna om just deras aktuella projekt och utmaningar. Individuellt stöd och individuell feedback till aktuella projekt är en av huvudmetoderna, vilket betyder att pilotprojektet gör kontinuerliga anpassningar för att tillfredsställa de konkreta och identifierade behov som uppkommer.

Under den fysiska sammankomsten i Härnösand 7-9 november, varvas korta inslag av teori med diskussioner och bearbetning av de egna projekten, dels kopplat till teorier, egna och andras tidigare erfarenheter och dels kopplat till den exakta kontext där projekten genomförs.

Vi eftersträvar även att facilitera så kallad ”peer-to-peer learning” där vi faciliterar erfarenhetsutbyte och fortsatta kontakter myndigheter emellan utan Sidas vidare inblandning. Efter workshopen följer och stöttar Sida Partnership Forum myndigheternas vidare formgivning av lärinterventioner och ger på efterfrågan coaching på distans.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />