Kursprogram

Sida anordnar kurser för dig som arbetar med utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd på till exempel en myndighet, organisation i civila samhället, högskola/universitet och inom näringslivet. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu. Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!