Kursprogram

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet, på en myndighet eller högskola/universitet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • Kursen ger dig förbättrad förmåga att tillämpa resultatstyrning i projekt och program i utvecklingssamarbetet, det vill säga planering, genomförande och rapportering av resultat. En förutsättning för ...
  • This workshop gives you instruments on how to act when corruption is detected. You will also get the opportunity to participate in experience sharing and discussions on best practice with Sida, ...
  • Kursen ger dig förbättrad förmåga att tillämpa resultatstyrning i projekt och program i utvecklingssamarbetet, det vill säga planering, genomförande och rapportering av resultat. En förutsättning för ...
  • Kursen stärker organisationers arbete med att integrera informations- och digital säkerhet i system och strukturer, för att på så sätt bidra till minskad sårbarhet i genomförandet av projekt och ...
  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...
  • Är du samhällsintresserad men ny på det här med globala utvecklingsfrågor och de Globala målen? Under en sommarvecka i Härnösand har du möjlighet att lära dig om globala utvecklingsfrågor, de Globala ...
  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...