Sida Partnership Forums huvudbyggnad.

Sida Partnership Forums huvudbyggnad.

Foto: SPF

Kurser och utbildning

Om Sida Partnership Forum

Uppdaterad: 5 september 2017

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är en mötesplats och arena för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Här anordnas kurser för att höja svenska aktörers kapacitet inom utvecklingssamarbetet.

SPF vänder sig framför allt till myndigheter, civilsamhällets organisationer, universitet och aktörer inom näringslivet, men även till unga som fått stipendier genom Sida eller som blivit antagna till något av Sidas utbildningsprogram.

Metod- och ämnesbaserade kurser

Utbudet av kurser spänner både över prioriterade ämnen liksom metoder och verktyg inom utvecklingssamarbetet. Aktörernas behov är utgångspunkten i utformningen av kursutbudet.

Kurserna utformas tillsammans med deltagande aktörer, ämnesföreträdare på Sida och personal på SPF. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för lärande, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Ofta bidrar deltagande aktörer både i planering och genomförande av kurserna och i många fall resulterar en kurs i att nya behov uppkommer. 

Sida står i de flesta fall för boende- och matkostnader, därmed är kostnaden för kursdeltagare och organisationer ofta enbart resan till och från kursgården.

Egna aktiviteter

Myndigheter, organisationer och andra samarbetspartners som vill förlägga egna arrangemang på kursgården kan göra det i mån av plats och under förutsättning att aktiviteten bidrar till strategimålen. Kostnaden bygger på principen om full kostnadstäckning för rörliga kostnader som uppstår.

För mer information om att anordna en specifik aktivitet eller möte, skicka en förfrågan till spf@sida.se.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />