Sida Partnership Forums huvudbyggnad.

Sida Partnership Forums huvudbyggnad.

Foto: SPF

Kurser och utbildning

Om Sida Partnership Forum

Uppdaterad: 5 september 2017

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är en mötesplats och arena för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Här anordnas kurser och workshops för att höja svenska aktörers kapacitet inom utvecklingssamarbetet.

SPF vänder sig framför allt till myndigheter, civilsamhällets organisationer och aktörer inom näringslivet, men även till unga som fått stipendier genom Sida eller som blivit antagna till något av Sidas utbildningsprogram.

Metod- och ämnesbaserade kurser

Utbudet av kurser och workshops spänner över både prioriterade ämnen och teman inom utvecklingssamarbetet, liksom metoder, verktyg och arbetssätt. Aktörernas behov är utgångspunkten i utformningen av kursutbudet.

Kurserna utformas tillsammans med deltagande aktörer, ämnesföreträdare på Sida och personal på SPF. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för lärande, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Ofta bidrar deltagande aktörer både i planering och genomförande av kurserna och i många fall resulterar en kurs i att nya behov uppkommer. 

Ekonomiska villkor

De aktörer som deltar på kurs och workshop har tillgång till utbildningslokalerna, med alla dess faciliteter, och boendet. Sida står i de flesta fall för boende- och matkostnader, därmed är kostnaden för kursdeltagare och organisationer ofta enbart resan till och från kursgården.

Skräddarsydda utbildningar

Har din organisation behov av en kurs eller workshop? SPF erbjuder organisationer skräddarsydda kurser inom olika områden. Kontakta oss för mer information.

Egna arrangemang

Myndigheter, organisationer och andra aktörer som vill förlägga egna arrangemang på kursgården kan göra det i mån av plats och under förutsättning att aktiviteten bidrar till strategimålen. Villkor för detta framgår av dokumentet Ekonomiska villkor.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />