Solvatten är en insats finansierad av Nordiska Utvecklingsfonden, som Sida har ett långvarigt samarbete med.

Solvatten AB är en svensk aktör som 2011 fick möjligheten att tillsammans med kenyanska Institute of Environment and Water distribuera sin innovativa och klimatvänliga vattenreningsenhet till 2 500 hushåll i slumområdet Kibera i Nairobi Kenya. 

Foto: Solvatten AB

Challenge Funds

Uppdaterad: 25 juni 2015

För att uppmuntra nya idéer och innovationer inom utvecklingssamarbetet ger Sida olika aktörer möjlighet att "tävla" om finansiering från så kallade challenge funds. Sida stödjer ett antal challenge funds inom olika områden för att hitta de bästa lösningarna på olika utvecklingsproblem.

Challenge funds är en finansieringsmetod där givare använder konkurrens för att hitta lösningar på problem inom områden knutna till utveckling. Varje challenge fund har sina specifika mål; det kan exempelvis handla om att hitta lösningar på ett särskilt hälsoproblem eller metoder för att främja demokrati genom ICT (Informations and Communications Technology). Gemensamt för de challenge funds som finansieras av Sida är att de alltid riktar sig mot utvecklingsländer och letar efter lösningar som kommer människor som lever i fattigdom till gagn.

Små och medelstora företag, organisationer, institutioner och privatpersoner konkurrerar genom att skicka in sina projektförslag till challenge funden i fråga. Trots att kriterierna för vad som eftersöks är förutbestämda och specificerade har de sökande stor frihet när det gäller utformandet av lösningen. De vinnande förslagen stödjs dels ekonomiskt men ofta även genom rådgivning, för att möjliggöra vidareutveckling och uppskalning av produkterna eller metoderna. De ekonomiska medel som förmedlas måste vanligtvis matchas med en viss procent egenfinansiering. De projekt som stödjs via de Sida-finansierade challenge fundsen verkar på osäkra marknader i utvecklingsländer med hög risk där investerare och annat kapital inte verkar. Komplexa problem kräver dock innovativa lösningar och Sida är därför beredda att acceptera en högre felfrekvens när vi arbetar med denna metod. Tanken är att Sida med samarbetspartners ska stödja innovationerna i de inledande faserna men att verksamheterna sedan ska bli självgående.

Utlysningsperioderna för de challenge funds Sida finansierar varierar - se Calls and Announcements för uppdateringar om detta. Undantaget är Global Innovation Fund som än så länge inte har någon deadline för ansökningar utan är öppen tills vidare. Läs mer om kriterier samt om hur man går tillväga för att ansöka på de olika fondernas respektive hemsidor.

Sida-finansierade Challenge Funds

Innovations Against Poverty (IAP)
Sidas enda egna challenge fund, Innovations Against Poverty, är en global fond som stödjer innovationer, metoder och affärsmodeller som kommer människor som lever på mindre än 2 dollar per dag till gagn. IAP erbjuder två typer av finansieringsstöd, ett mindre och ett större, på upp till 50 % av projektets totala belopp. Innovatörerna erbjuds även rådgivning och tillgång till the Practioners Hub.

Global Innovation Fund (GIF)
Finansieras tillsammans med DFID, USAID, Omidyar Network och Australiens regering. Global Innovation Fund investerar i innovationer som har stark potential till samhällelig påverkan i stor skala bland människor som lever i fattigdom. Fokus på ansökningarnas innovativa aspekt är större än bland de övriga Sida-finansierade challenge fundsen. För att kunna nå så många människor som lever i fattigdom som möjligt kan innovationerna stödjas med upp till 15 miljoner USD.

Demo Miljö
Programmet finansieras av Sida och genomförs av Tillväxtverket mellan 2015 och 2018. Programmet går ut på att förbättra fattiga människors levnadsvillkor och minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Det sker genom att företag som har tagit fram miljöteknik som visats framgångsrik kopplas samman i partnerskap med företag och/eller den offentliga sektorn i 11 utvalda länder

Making All Voices Count
Verkar lokalt och nationellt i tolv länder; Ghana, Sydafrika, Kenya, Tanzania, Filippinerna, Indonesien, Pakistan, Uganda, Bangladesh, Nigeria, Mocambique och Liberia. Making All Voices Conut fokusområde är demokratistärkande genom ICT (Informations and Communications Technology) och innovationerna man letar efter är därför ofta metoder eller plattformar snarare än produkter. Fonden finansieras tillsammans med USAID, DFID, Open Society Foundations och Omidyar Network.

Securing Water for Food
Letar innovativa lösningar på utvecklingsproblem knutna till vattenbrist inom jordbrukssektorn i utvecklingsländer. Fonden är global och stödjer innovationer som möjliggör odling av grödor med mindre mängd vatten eller gör mer vatten tillgängligt till odling genom att bättre ta vara på olika vattenkällor. Securing Water for Food finansieras med hjälp av USAID och Nederländernas regering.

Powering Agriculture
Söker innovativa metoder och produkter för att öka tillgången till hållbar energi inom jordbrukssektorn i utvecklingsländer. Innovationerna ska på olika sätt underlätta arbetet för människor som arbetar med jordbruk samt öka deras produktivitet. Finansiärer är förutom Sida, USAID, BMZ, OPIC och Duke Energy.

African Enterprise Challenge Fund (AECF)
Erbjuder ekonomiskt stöd och lån till innovativa projekt inom sektorer som jordbruk, förnyelsebar energi, anpassning av samhället till klimatförändringar, finansiella tjänster samt informations- och medietjänster som knyter an till dessa områden. Projekten måste vara kommersiellt gångbara med stark potential till samhällelig påverkan samt verksamma i Afrika söder om Sahara. Fonden finansieras tillsammans med DFID, DFAT, Danida, DGIS och CIDA.

Seed Alliance
Riktar sig mot internetutveckling och digitala innovationer som kan bidra till att utvecklingsprojekt blir mer effektiva och inkluderande. Huvudsakligt fokus är öppenhet, rättigheter och inkludering. Fonden är regional och verkar i tre regioner; Afrika, Asien samt Latinamerika och Karibien. Förutom ekonomiskt stöd erbjuds innovatörerna även hjälp med kapacitetsbyggande. Sida finansierar Seed Alliance tillsammans med International Development Research Centre (IDRC), African Network Information Centre (AFRINIC), Latin America and Carribbean Network Information Centre (LACNIC) och Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC).

Innovations for Peace/Emprender Paz
Sköts av Sveriges ambassad i Colombia.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />